2011/2012

Zážitky z činnosti školského klubu detí - 2011/2012

Kreslenie na asfalt

Dňa 26.4.2012 pri príležitosti Dňa Zeme sa deti z oddelení I, IV, VII zúčastnili aktivity "KRESLENIE NA ASFALT". Ich dielka skrášľovali chodník pred školou. 

      


V znamení prírody

Aprílové dni v ŠKD sa niesli v znamení prírody. Najviac sa deťom darilo v kolážach z odpadových materiálov.

     


PLANÉTA ZEM

Dňa 18.4. 2012 sa uskutočnilo kvízové popoludnie "PLANÉTA ZEM". Medzi sebou si preverovali svoje vedomosti deti VII. a IV. oddelenia. 


    


Zábavné popoludnie so psíkmi z útulku


Žiaci ŠKD zažili zábavné popoludnie so psíkmi z útulku.Akcia na ktorej predviedli cvičitelky ukážky prišli za nami z Únie vzájomnej pomoci a zvierat. Naši žiaci odovzdali rozne potrebné veci pre psov v tomto útulku.

    

 


K4 hľadá talent

Dňa 15.3.2012 sa uskutočnila prehliadka talentu detí. Toto zábavné a neobyčajné popoludnie zanechalo vo všetkých prítomných nezabudnuteľné zažitky.

      

Majster slova

12.3.2012 sa vlastnou básnickou tvorbou prezentovali deti zo školského klubu detí na medziskupinovom literárnom popoludní "Majster slova"

     

  Východoslovenská energetika 2012

9.3.2012 deti II.A a II.B triedy zúčastnili výtvarnej súťaže "Východoslovenská energetika 2012" Zo stoviek zaslaných projektov sa tri naše umiedtnili v TOP  15 

    Modelovanie v snehu

22.2.2012 

Žiaci navštevujúci ŠKD využili pekné počasie na modelovanie v snehu.Najkrajšie výtvory ako Húsenica,Pokemon,Medveď,Sopky,Iglu...boli ocenené diplomami.No skor ako o umiestnenie išlo o zábavu.

     

  

Vianočné inšpirácie

Žiaci III.A a III.B sa zúčastnili pod vedením p.vych.Mgr.M.Juraševskej tvorivého popoludnia na SZŠ na Bocatiovej ul. získali nové vianočné inšpirácie s vianočnou tematikou pri stolovaní,dekorácii či výrobe vianočných darčekov.


         

Veselý raj strašidiel a čarodejníc

Dňa 16.11.2011 sa uskutočnila prezentácia a vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Veselý raj strašidiel a čarodejníc".Podujatie pripravili vychovávateľky ŠKD.

            

   

Čistenie okolia školy

Dňa 4.10.2011 deti zo ŠKD skrášlili okolie školy. Táta akcia sa už stala tradíciou. Deťom za ich prácu ďakujeme.

                                                    

Minimaratón

Dňa 3.10.2011 vychovávateľky školského klubu detí pripravili pre deti minimaratón.

       Voľný čas v ŠKD


       

Upratovanie okolia školy

Žiaci zo ŠKD prispeli k skrášleniu okolia školy
      


Deň matiek v ŠKD

ŠKD pripravil pri príležitosti Dňa matiek krátke literárne pásmo.Žiaci sa predstavili vlastnou literárnou a výtvarnou tvorbou

                                    Baby disco
Baby disco-zábavné popoludnie Nad Jazerom,ktoré pripravila pre žiakov z celého mesta SSOŠ Bukovecká.Naši žiaci zo ŠKD sa na ňom zúčastnili s p.vych.Juraševskou

      

KRESLENIE NA ASFALT

Pekný slnečný deň využili prváci v ŠKD pod vedením p.vych.Vančovej kreslením na asfalt.

   

KOŠICE Z VÝŠKY ...

Žiaci II.A a II.B v rámci činnosti ŠKD vyšľapali 160 schodov úzkeho pravotočivého schodiska ,aby sa ocitli na vyhliadke Severnej veže Dómu sv.Alžbety s celkovou výško  u 59,7m.

          

KARNEVAL

Začiatok februára už tradične patrí maskám a zábave. Ani tohto roku to nebolo inak. Deti sa v úžasných, rozmanitých a predovšetkým nápaditých maskách zabávali v spoločnosti uja ĽUBA HREHU a svojich vychovávateliek. A že tam bola skvelá zábava, o tom niet pochýb.

  

VITAMÍNOVÁ   BOMBA

4. 11. A 22. 11. 2010 p. vychovávateľka V. Vančová pripravila krásne popoludnie zdravej výživy spojené s vlastnou tvorbou básničiek a koláží, kreslením ovocia a zeleniny. Čerešničkou na torte boli nádherne naservírované misy s čerstvým ovocím a zeleninou. Aj tak sa dá vyplniť voľný čas v ŠKD.

A tu je niečo  tvorby  detí  .... Povedzte, nie sú šikovné ? ....

BU  BU  BU  BU . . . .   KTO TU STRAŠÍ ?

Dňa 18.11. 2010 pripravili p. vychovávateľky v školskom  klube  detí pod vedením Mgr. M. Juraševskej  prezentáciu výtvarnej súťaže  BU  BU  BU  BU . . . .   KTO TU STRAŠÍ ? O šikovnosti našich detí svedčí aj týchto pár záberov. Kto by chcel vidieť viac, srdečne ho pozývame na výstavku, ktorá je na chodbách našej školy.

AKCIA - ČISTÁ ŠKOLA

Dňa 4. novembra 2010 zorganizovali p. vychovávateľky s deťmi upratovanie okolia školy pod názvom AKCIA - ČISTÁ ŠKOLA. Za akciu bola zodpovedná p. vychovávateľka Eva Boslaiová. Za krásne vyčistený areál školy patrí všetkým deťom vďaka.

ŠARKANIÁDA

Dňa 25.10.2010 pripravil Školský klub detí Šarkaniádu .Súťažili žiaci 1.-4.ročníkov. Najkrajšie šarkany získali vecné ceny a diplomy......

To,že deti majú veľkú fantáziu dokazujú aj tieto krásne umelecké dielka... 

       

STRAŠIAK V POLI

Dňa 14.10.2010 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili mestskej výtvarnej súťaže Strašiak v poli..Úlohou súťažiacich bolo vypracovať vedomostný test, a potom z prírodnín a textílii vytvoriť strašiaka v poli.
Zo 17 zúčastnených škol získali dilplom a vecné ceny za 3. miesto

 

MINIMARATÓN   

Dňa 6.10.2010 sa uskutočnil 9. ročník MINIMARATÓNU ŠKD. Za organizáciu zodpovedali p. Vančová a p. Juraševská. V každej kategórii boli deti odmenené diplomami a vecnými cenami. Všetci zúčastnení odišli so sladkou odmenou.

  

  NA ZNÁMOSŤ SA VŠETKÝM DÁVA VÝNIMOČNÁ  ZVLÁŠTNA  SPRÁVA!

Pán kráľ Štefan Dzurovčák a jeho dvorná dáma Eva Chytráčková od 1. 9. 2010 rozšírili svoje veľké a úspešné kráľovstvo o ďalších „60 poddaných.“ Udalosť vzácna, kde každému „poddanému prvákovi“ bola odovzdaná listina, že bol prijatý  do  Školského kráľovstvá K4, sa konala  29.9.2010. 
Nasledoval bál. Hlavným kapelníkom bol ujo Ľubo. Spoločným zaspievaním školskej hymny a posledným zatrúbením fanfár sa veselá spoločnosť rozišla. 
Nehodovalo sa 3 dni a 3 noci, ale bola som tam a bola som vytešená z tohto milého popoludnia. Verím, že sa stane tradíciou. 
                                                                                                                          Tinka –  nateraz učiteľka I.A
                                      Poďakovanie patrí vychovávateľkám a predovšetkým hlavnej organizátorke tejto akcie p. Vierke Vančovej.


  
          

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa