Rady rodičom


Školské obvody na území mesta Košice

Nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 146 o školských obvodoch na území mesta Košice

Staré VZN č. 66 vrátane všetkých noviel  je týmto neplatné. 
Podľa VZN č. 146  sa bude postupovať aj v rámci zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2014/15.


Problémy v škole

 • Ťažko sa vaše dieťa adaptuje v kolektíve? (jasle, škôlka, ZŠ, SŠ)
 • Je vaše dieťa hyperaktívne?
 • Je vaše dieťa dysgrafik, dyslektik, dyskalkulik?
 • Potrebujete logopéda?
 • Potrebujete pomoc, radu pri výchove vášho dieťaťa?

 

REVOLUČNÉ METÓDY V RÁMCI RIEŠENIA VŠETKÝCH VAŠICH VYŠŠIE UVEDENÝCH PROBLÉMOV

Zaručíme Vám absolútnu anonymitu a diskrétnosť

Bližšie info: http://www.viemon.eu/

 

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)
  +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
  +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h, v čase prerušeného vyučovania od 9.00 h

Mapa