Dôležité termíny pre žiakov 9. ročníka

TESTOVANIE 9 – 2018

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky

TERMÍN : 21.03.2018   NÁHRADNÝ TERMÍN: 05.04.2018

PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY - talentové skúšky

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

TERMÍN : DO 20.02.2018

TALENTOVÉ SKÚŠKY

TERMÍN : 25.03. – 15.04.2018

PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi školy na ostatné učebné a študijné odbory vrátane 8 –ročných gymnázií

TERMÍN : do 10.04.2018

PRIJÍMACIE POHOVORY

1.kolo 1.termín prijímacích skúšok vrátane 8 – ročných gymnázií        
            TERMÍN :    14.05.2018

1. kolo 2.termín  prijímacích skúšok vrátane 8 – ročných gymnázií        
            TERMÍN :    17.05.2018

2. kolo prijímacích skúšok
            TERMÍN : 19.06.2018

ZÁPIS ŽIAKA NA STREDNÚ ŠKOLU

Zápisný lístok si prevezme po rozhodnutí o prijatí na SŠ zákonný zástupca žiaka u výchovného poradcu

 

Výber strednej školy

Pri výbere strednej školy Vám pomôžu aj tieto webové stránky:

www.svsmi.sk/prehlady.aspx

www.uips.sk/prehlady-skol/prehlad-strednych-skol

www.zoznamskol.eu

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola
    Krosnianska č. 4, 040 22 Košice
  • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
    +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
    +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa