• Triedne aktívy RZ

  7. júna 2023 (streda) o 16:30 h sa uskutočnia triedne aktívy v triedach 1. - 9. ročníka.

  Účasť rodičov vítaná!

 • 1. stretnutie budúcich prvákov

  Vo štvrtok 8. júna 2023 o 16:30 h sa uskutoční 1. stretnutie budúcich prvákov s triednou učiteľkou, vychovávateľkou ŠKD a vedením školy.

  Zákonným zástupcom bude vydané rozhodnutie o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie.

   

 • Prijímacie pohovory do 1. ročníka ŠT

  18. mája 2023 o 8:30 h sa uskutočnia prijímacie pohovory do 1. ročníka špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre školský rok 2023/2024.

  Prijímacích pohovorov sa zúčastnia iba pozvané deti. Podrobnejšie informácie o prijímacích pohovoroch budú uvedené v pozvánke, ktorú dostane zákonný zástupca prostredníctvom e-mailu.

 • ZBER PAPIERA

  V dňoch od 17. 04. - 19. 04. 2023 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice ZBER PAPIERA.

  Papier môžete nosiť:

  17. 04. 2023 (pondelok) – do tried

  18. 04. 2023 (utorok) – do 8.00 h do tried
   
                                        od 12.00 – 16.30 h k zadnému vchodu školy na váhu

  19. 04. 2023 (streda) – len k zadnému vchodu školy na váhu
                                        od 7.00 h do 12.00 h.

  Všetky triedy budú ohodnotené podľa množstva nazbieraného papiera.

 • Deň otvorených dverí v špeciálnych triedach

 • Triedne aktívy

  SRRZ-RZ pri ZŠ Krosnianska 4 pozýva rodičov na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia 12. apríla 2023 (streda) o 16.30 h.

  Pred triednymi aktívmi sa uskutoční zasadnutie triednych dôverníkov o 16.00 h v školskej jedálni.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov poskytuje 3. apríla 2023 (pondelok) riaditeľské voľno pre všetkých žiakov z prevádzkovo-organizačných dôvodov (konanie metodického dňa učiteľov ZŠ Krosnianska 4, Košice).

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a poskytuje 22. marca 2023 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 5. až 8. ročníka z prevádzkovo-organizačných dôvodov (konanie celoslovenského testovania deviatakov T9).

 • Deň otvorených dverí

  Srdečne pozývame budúcich prvákov a ich rodičov na  
  Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok
  16. marca 2023 od 16:00 h do 18:00 h.

  Tešíme sa na Vás!

 • 9. 2. 2023

  Aktualizovali sme modul Pre rodičov.

 • Triedne aktívy RZ

  V stredu 11. 01. 2023 sa v triedach 1. - 9. ročníka uskutočnia triedne aktívy RZ.
  O čase konania triednych aktívov v jednotlivých triedach Vás budú informovať triedne učiteľky prostredníctvom správy na EduPage.

 • Farebný týždeň

  Počas týždňa od 14. 11. do 18.11. 2022 sa  uskutoční „Farebný týždeň“. Šťastie, úcta, láska, priateľstvo i radosť majú v našom živote veľký význam. Cieľom tohto týždňa je spoločne sa zamyslieť nad spoločenskými i ľudskými hodnotami a hravou formou pomôcť deťom pochopiť ich a definovať.

  Pondelok –  deň dôvery v seba, farba modrá

  Utorok – deň našich najlepších vlastností, farba červená

  Streda – deň pomoci planéte, farba zelená

  Piatok – deň vzájomnej pomoci, farba žltá

  Poďte s nami prežiť týždeň plný farieb a prostredníctvom oblečenia Vašich detí podporte aktivity počas tematického týždňa.

 • 13. 10. 2022

  Aktualizovali sme modul Pre rodičov - TESTOVANIE.

 • 28. 9. 2022

  Aktualizovali sme modul Podporte nás

 • Zber papiera

  V dňoch od 26. 09. - 28. 09. 2022 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice ZBER PAPIERA.

  Papier môžete nosiť:

  26. 09. 2022 (pondelok) – do tried

  27. 09. 2022 (utorok) – do 8.00 h do tried
   
                                        od 12.00 – 16.30 h k zadnému vchodu školy na váhu

  28. 09. 2022 (streda) – len k zadnému vchodu školy na váhu
                                        od 7.00 h do 12.00 h.

  Všetky triedy budú ohodnotené podľa množstva nazbieraného papiera.

 • Otvorenie školského roka 2022/2023

  Otvorenie školského roka 2022/2023 bude 5. septembra 2022 o 8.00 h na ihrisku v areáli školy.

  Žiaci 1. a 5. ročníka sa stretnú s budúcimi triednymi učiteľkami o 7:45 h pred budovou školy. Žiaci ostatných ročníkov prichádzajú od 7:45 h na školské ihrisko.

  Školský klub detí a školská jedáleň budú v prevádzke od 6. septembra 2022 (utorok).

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 15. júna 2022 (streda) riaditeľské voľno všetkým žiakom 2. stupňa z prevádzkovo-organizačných dôvodov (účasť zamestnancov na proteste OZ PŠAV).

  Jedná sa o piate riaditeľské voľno v školskom roku 2021/2022.

 • 1. stretnutie budúcich prvákov

  9. júna 2022 o 16:30 h sa uskutoční 1. stretnutie budúcich prvákov s triednou učiteľkou, vychovávateľkou ŠKD, budúcimi spolužiakmi a vedením školy.

  Zákonným zástupcom dieťaťa bude vydané rozhodnutie RŠ o prijatí dieťaťa na našu školu.

strana:

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • -

Mapa