• Biela pastelka​​

  Biela pastelka je celoslovenská verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej finančnej pomoci zlepšuje životy nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie špeciálnych rehabilitačných programov zameraných na výcvik chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma či práce s rôznymi kompenzačnými a optickými pomôckami a odstraňovanie bariér , ktoré im pomáhajú začleniť sa do bežného života.

  Na našej škole dvaja dobrovoľníci v tričkách s logom Bielej pastelky a so zapečatenými pokladničkami zbierali 22., 23., 26., 27. septembra po triedach vaše dobrovoľné finančné príspevky. Darcovia dosali za príspevok väčší ako 1 euro malú bielu farbičku. Takto sa nám podarilo vyzbierať 298,21 eur, ktoré sme odniesli do Únie pre slabozrakých a nevidiacich na ulici Parku obrancov mieru 1.

  Ďakujeme všetkým, ktorí takýmto spôsobom prejavili ľudskosť a spolupatričnosť s hendikepovanými ľuďmi.

   

  Fotografie si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

 • 28. 9. 2022

  Aktualizovali sme modul Podporte nás

 • Príbeh hudby

  Dňa 23. 09. 2022 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili na  výchovnom koncerte Príbeh hudby  v Dome umenia, kde sa mali možnosť vydať  na cestu úchvatným neprebádaným svetom slovenskej klasickej hudby. Koncert bol dynamický, pútavý, netradičný a interaktívny zároveň napriek téme, ktorá sa môže zdať náročná. V streamovanej podobe sa ho zúčastnilo viac ako 10 000 žiakov po celom Slovensku. Štátna filharmónia Košice, Bratislavský chlapčenský zbor so svojimi sólistami sú vždy zárukou kvality. 

  Fotografie z koncertu si môžete pozrieť tu:

  https://drive.google.com/drive/folders/1dqdaDwJq4pVxSrc7tBYWIEI3Hxeg0PJC 

 • Biela pastelka

  V dňoch od 22. do 27. septembra 2022 bude na našej škole prebiehať zbierka Biela pastelka. Ďakujeme za Vašu finančnú podporu.

 • Zber papiera

  V dňoch od 26. 09. - 28. 09. 2022 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice ZBER PAPIERA.

  Papier môžete nosiť:

  26. 09. 2022 (pondelok) – do tried

  27. 09. 2022 (utorok) – do 8.00 h do tried
   
                                        od 12.00 – 16.30 h k zadnému vchodu školy na váhu

  28. 09. 2022 (streda) – len k zadnému vchodu školy na váhu
                                        od 7.00 h do 12.00 h.

  Všetky triedy budú ohodnotené podľa množstva nazbieraného papiera.

 • Otvorenie školského roka 2022/2023

  Otvorenie školského roka 2022/2023 bude 5. septembra 2022 o 8.00 h na ihrisku v areáli školy.

  Žiaci 1. a 5. ročníka sa stretnú s budúcimi triednymi učiteľkami o 7:45 h pred budovou školy. Žiaci ostatných ročníkov prichádzajú od 7:45 h na školské ihrisko.

  Školský klub detí a školská jedáleň budú v prevádzke od 6. septembra 2022 (utorok).

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 15. júna 2022 (streda) riaditeľské voľno všetkým žiakom 2. stupňa z prevádzkovo-organizačných dôvodov (účasť zamestnancov na proteste OZ PŠAV).

  Jedná sa o piate riaditeľské voľno v školskom roku 2021/2022.

 • 1. stretnutie budúcich prvákov

  9. júna 2022 o 16:30 h sa uskutoční 1. stretnutie budúcich prvákov s triednou učiteľkou, vychovávateľkou ŠKD, budúcimi spolužiakmi a vedením školy.

  Zákonným zástupcom dieťaťa bude vydané rozhodnutie RŠ o prijatí dieťaťa na našu školu.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 18. mája 2022 (streda) riaditeľské voľno všetkým žiakom 6., 7. 8. a 9. ročníka z prevádzkovo-organizačných dôvodov (konanie celoslovenského testovania piatakov).

 • Prijímacie pohovory do 1. ročníka ŠT

  10. mája 2022 o 8:30 h sa uskutočnia prijímacie pohovory do 1. ročníka špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre školský rok 2022/2023.

  Prijímacích pohovorov sa zúčastnia iba pozvané deti. Podrobnejšie informácie o prijímacích pohovoroch budú uvedené v pozvánke, ktorú dostane zákonný zástupca prostredníctvom e-mailu.

 • Zber papiera

  V dňoch od 25. 04. - 27. 04. 2022 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice ZBER PAPIERA.

  Papier môžete nosiť:

  25. 04. 2022 (pondelok) – do tried

  26. 04. 2022 (utorok) – do 8.00 h do tried
   
                                        od 12.00 – 16.30 h k zadnému vchodu školy na váhu

  27. 04. 2022 (streda) – len k zadnému vchodu školy na váhu
                                        od 7.00 h do 12.00 h.

  Všetky triedy budú ohodnotené podľa množstva nazbieraného papiera.

 • Triedne aktívy v triedach I. stupňa

  V utorok 12. apríla 2022 o 16:30 h sa uskutočnia triedne aktívy v triedach 1. - 4. ročníka.
  Prevádzka školského klubu detí bude do 16:30 h z dôvodu účasti vychovávateliek ŠKD na triednych aktívoch.

  Účasť rodičov vítaná!

 • Zápis do prvého ročníka pre šk. rok 2022/2023

  Zapísať dieťa do 1. ročníka je možné do 29. apríla 2022. Naša škola má ešte voľné miesta do 1. ročníka bežných tried pre šk. rok 2022/2023.

  V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky: 0911 581 721 alebo e-mailom: zrs1@zskroke.sk.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa

  6. apríla 2022 (streda) riaditeľské voľno žiakom 5., 6., 7. a 8. ročníka

  z prevádzkovo-organizačných dôvodov (konanie celoslovenského testovania deviatakov T9 2022).

 • 29. 3. 2022

  Aktualizovali sme modul Darujte 2 % z dane

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytujedňa 25. marca 2022 (piatok) riaditeľské voľno všetkým žiakom školy z prevádzkovo-organizačných dôvodov (konanie školského metodického dňa učiteľov).

 • Zmena termínu prázdnin

  Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu boli v dôsledku vývoja epidemiologickej situácie zmenené termíny školských prázdnin.

  Vianočné prázdniny začnú 20. decembra 2021 (pondelok) a končiť budú 7. januára 2022 (piatok).

  Školské vyučovanie začne 10. januára 2022 (pondelok).

 • Farebný týždeň

  Počas týždňa od 22.11. do 26.11.2021 sa uskutoční „Farebný týždeň“.

  Šťastie, úcta, láska, priateľstvo i radosť majú v našom živote veľký význam. Cieľom tohto týždňa je spoločne sa zamyslieť nad spoločenskými i ľudskými hodnotami a hravou formou pomôcť deťom pochopiť ich a definovať.

  Pondelok – deň prekonávania lenivosti, farba modrá.

  Utorok – deň odhodlania a odvahy, farba červená.

  Streda – deň priateľstva, farba žltá.

  Štvrtok –deň pomoci mladším, farba biela.

  Piatok – deň prevencie, farba zelená.

  Poďte s nami prežiť týždeň plný farieb a prostredníctvom oblečenia Vašich detí podporte aktivity počas tematického týždňa.

 • Zber papiera

  V dňoch od 18. 10. - 20. 10. 2021 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice zber papiera.

  Papier môžete nosiť:

  18. 10. 2021 (pondelok)
  – do tried

  19. 10. 2021 (utorok)
  – do   8.00 h do tried
  od 12.00 – 16.30 h k zadnému vchodu

  20. 10. 2021 (streda)
  – od 7.00 h do 12.00 h l
  en k zadnému vchodu.

 • 30. 9. 2021

  Aktualizovali sme modul CVČ pri ZŠ K4

strana:

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • -

Mapa