• Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 18. mája 2022 (streda) riaditeľské voľno všetkým žiakom 6., 7. 8. a 9. ročníka z prevádzkovo-organizačných dôvodov (konanie celoslovenského testovania piatakov).

 • Prijímacie pohovory do 1. ročníka ŠT

  10. mája 2022 o 8:30 h sa uskutočnia prijímacie pohovory do 1. ročníka špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre školský rok 2022/2023.

  Prijímacích pohovorov sa zúčastnia iba pozvané deti. Podrobnejšie informácie o prijímacích pohovoroch budú uvedené v pozvánke, ktorú dostane zákonný zástupca prostredníctvom e-mailu.

 • Zber papiera

  V dňoch od 25. 04. - 27. 04. 2022 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice ZBER PAPIERA.

  Papier môžete nosiť:

  25. 04. 2022 (pondelok) – do tried

  26. 04. 2022 (utorok) – do 8.00 h do tried
   
                                        od 12.00 – 16.30 h k zadnému vchodu školy na váhu

  27. 04. 2022 (streda) – len k zadnému vchodu školy na váhu
                                        od 7.00 h do 12.00 h.

  Všetky triedy budú ohodnotené podľa množstva nazbieraného papiera.

 • Triedne aktívy v triedach I. stupňa

  V utorok 12. apríla 2022 o 16:30 h sa uskutočnia triedne aktívy v triedach 1. - 4. ročníka.
  Prevádzka školského klubu detí bude do 16:30 h z dôvodu účasti vychovávateliek ŠKD na triednych aktívoch.

  Účasť rodičov vítaná!

 • Zápis do prvého ročníka pre šk. rok 2022/2023

  Zapísať dieťa do 1. ročníka je možné do 29. apríla 2022. Naša škola má ešte voľné miesta do 1. ročníka bežných tried pre šk. rok 2022/2023.

  V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky: 0911 581 721 alebo e-mailom: zrs1@zskroke.sk.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa

  6. apríla 2022 (streda) riaditeľské voľno žiakom 5., 6., 7. a 8. ročníka

  z prevádzkovo-organizačných dôvodov (konanie celoslovenského testovania deviatakov T9 2022).

 • 29. 3. 2022

  Aktualizovali sme modul Darujte 2 % z dane

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytujedňa 25. marca 2022 (piatok) riaditeľské voľno všetkým žiakom školy z prevádzkovo-organizačných dôvodov (konanie školského metodického dňa učiteľov).

 • Zmena termínu prázdnin

  Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu boli v dôsledku vývoja epidemiologickej situácie zmenené termíny školských prázdnin.

  Vianočné prázdniny začnú 20. decembra 2021 (pondelok) a končiť budú 7. januára 2022 (piatok).

  Školské vyučovanie začne 10. januára 2022 (pondelok).

 • Farebný týždeň

  Počas týždňa od 22.11. do 26.11.2021 sa uskutoční „Farebný týždeň“.

  Šťastie, úcta, láska, priateľstvo i radosť majú v našom živote veľký význam. Cieľom tohto týždňa je spoločne sa zamyslieť nad spoločenskými i ľudskými hodnotami a hravou formou pomôcť deťom pochopiť ich a definovať.

  Pondelok – deň prekonávania lenivosti, farba modrá.

  Utorok – deň odhodlania a odvahy, farba červená.

  Streda – deň priateľstva, farba žltá.

  Štvrtok –deň pomoci mladším, farba biela.

  Piatok – deň prevencie, farba zelená.

  Poďte s nami prežiť týždeň plný farieb a prostredníctvom oblečenia Vašich detí podporte aktivity počas tematického týždňa.

 • Zber papiera

  V dňoch od 18. 10. - 20. 10. 2021 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice zber papiera.

  Papier môžete nosiť:

  18. 10. 2021 (pondelok)
  – do tried

  19. 10. 2021 (utorok)
  – do   8.00 h do tried
  od 12.00 – 16.30 h k zadnému vchodu

  20. 10. 2021 (streda)
  – od 7.00 h do 12.00 h l
  en k zadnému vchodu.

 • 30. 9. 2021

  Aktualizovali sme modul CVČ pri ZŠ K4

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 14. septembra 2021 (utorok) riaditeľské voľnoorganizačných a bezpečnostných dôvodov vzhľadom na návštevu pápeža v meste Košice.

 • Otvorenie školského roka 2021/2022

  Otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. septembra 2021 o 8.00 h v triedach (s výnimkou 1. ročníkov).  Žiaci 2. - 9. ročníka vstupujú do budovy školy o 7.45 h a idú priamo do tried v sprievode triednych učiteliek. Žiaci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

  2. septembra nebude v prevádzke školská jedáleň a ani školský klub detí. Prevádzka školskej jedálne a školského klubu detí sa začne 3. septembra 2021.

  Predpokladaný čas ukončenia prvého školského dňa je 10.00 h.

  Rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do školy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka.

  Vyhlásenie je potrebné podať elektronicky prostredníctvom EduPage.

 • Stretnutie budúcich prvákov

  Vo štvrtok 17. júna 2021 o 16:30 h sa uskutoční stretnutie budúcich prvákov (bežných tried) s budúcou triednou učiteľkou a vychovávateľkou ŠKD.

  Tešíme sa na Vás!

 • Celoslovenské testovanie deviatakov T9 - 2021

  Celoslovenské testovanie deviatakov bolo zrušené rozhodnutím ministra č..2021/15060:1-A1810.

  Naša škola nebola vybraná do monitoringu na reprezentatívnej vzorke žiakov.

 • Prijímacie pohovory

  V utorok 18. mája 2021 o 8.30 h sa uskutočnia prijímacie pohovory do 1. ročníka špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným nadaním. 

  Vstup do budovy školy bude cez hlavný vchod (vchod č. 1 s vrátnicou).

  Prijímacieho pohovoru sa zúčastnia iba pozvané deti.

 • Overovanie osobných údajov zo zápisu do 1. ročníka

  Oznamujeme zákonným zástupcom budúcich prvákov, že overovanie osobných údajov zo zápisu do 1. ročníka bude v pondelok 26. apríla 2021 od 8.00 h do 18.00 h.

  Zákonní zástupcovia dieťaťa budú informovaní aj prostredníctvom emailu.

 • 9. 3. 2021

  Aktualizovali sme modul Zápis do 1. ročníka

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • -

Mapa