• Triedne aktívy ZR

  Dňa 25. apríla 2018 (streda) o 16. 30 h sa uskutočnia triedne aktívy ZR.
  Triedny aktív v I. B triede nebude. Náhradný termín Vám oznámi zastupujúca triedna učiteľka cez zrkadielko žiaka.

 • Zber papiera

  V dňoch od 23. 04.  - 25. 04. 2018 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice ZBER PAPIERA.

  Papier môžete nosiť:

  23. 04. 2018 (pondelok) – do tried

  24. 04. 2018 (utorok) – do 13.30 h do tried
   
                                       od 13.30 – 16.30 h k zadnému vchodu

  25. 04. 2018 (streda) – len k zadnému vchodu školy na váhu
                                        od 7.00 h do 12.00 h.

  Všetky triedy budú ohodnotené podľa množstva nazbieraného papiera.

 • 26. 2. 2018

  Aktualizovali sme modul Darujte 2 % z dane

 • Deň narcisov

  Zmeňme spolu piatok 13 - teho na lepší deň... na Deň narcisov. Je to projekt, vďaka ktorému môžeme pomôcť ľuďom bojujúcim so zákernou rakovinou. Tento deň sa aj na našej škole uskutoční finančná zbierka.

 • Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019

  Zápis sa uskutoční:

  - dňa 6. apríla 2018 (piatok)  od 14.00 h do 18.00 h;

  - dňa 7. apríla 2018 (sobota) od 08.00 h do 12.00 h.

  viac...

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje riaditeľské voľno:

  dňa 21marca 2018 (streda) žiakom 5., 6., 7. a 8. ročníka z prevádzkovo-organizačných dôvodov – testovanie deviatakov T9-2018.

  Žiaci 5. - 8 ročníka sú v tento deň odhlásený z obedu automaticky. V prípade, ak máte záujem o obed, prihláste svoje dieťa prostredníctvom webovej aplikácie.

 • S hlbokým zármutkom oznamujeme

 • Deň otvorených dverí v Školskom kráľovstve K4

  Školské kráľovstvo K4 pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 15. marca 2018 (štvrtok) od 16.00 h do 18.00 h. Tešíme sa na Vás!  viac...  

 • Testovanie deviatakov T9-2018

  Dňa 21. marca 2018 (streda) sa uskutoční testovanie žiakov deviateho ročníka z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

  Žiaci (deviataci) sa musia dostaviť do školy o 7:45 h.

 • Deň otvorených dverí

  22. 2. 2018 v čase od 8.30 do 12.00 h sa uskutoční Deň otvorených dverí v špeciálnych triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

 • Prerušená prevádzka školy

  Riaditeľka       Základnej       školy      Krosnianska      4 
   v  Košiciach

  prerušuje prevádzku základnej školy

  v čase  od  7. februára  2018  (streda) 
  do  9.  februára  2018  (piatok).

  Odôvodnenie:

  V  sledovaní dochádzky žiakov v čase od 29. januára  2018 do 6. februára 2018 došlo  k výraznému nárastu chrípkového ochorenia.  Prerušenie prevádzky školy bolo konzultované a odporúčané   Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach.

   

   

  Vyučovanie sa začne v pondelok 12. februára 2018. Pripomíname, že žiaci II. stupňa majú 12. februára 2018 riaditeľské voľno.

   

   

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

  poskytuje dňa 12. februára 2018 (pondelok) riaditeľské voľno žiakom 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka

  z prevádzkovo-organizačných dôvodov – konanie súťaže Debatiáda na ZŠ Krosnianska 4, Košice.

 • Triedne aktívy ZR na I. stupni

  17. 1. 2018 o 16. 30 h sa na I. stupni uskutočnia triedne aktívy ZR.

 • Vianočný bazár

  Vianočný bazár

  Vážení pedagógovia, milí žiaci!

  Tak ako u nás býva zvykom, aj v tomto školskom roku sa na našej škole bude konať vianočný bazár.

  Spríjemnime si navzájom tento predvianočný čas tým, že ponúkneme na predaj veci, ktoré sú pre nás už nepotrebné, no iným by mohli urobiť radosť. Za symbolické ceny si tak budete aj vy môcť nakúpiť darčeky, ktorými môžete obdarovať svojich blízkych.

  Vianočný bazár sa uskutoční v dňoch 18. – 22. decembra 2017 na 1. poschodí v priestoroch pri zborovni II. stupňa.

  Veci, ktoré chcete ponúknuť na predaj, doneste, prosím, do 16. decembra pani učiteľke Nagyovej spolu so zoznamom vecí a cien, za ktoré ich chcete predať.

  Zároveň Vás všetkých pozývame, príďte sa pozrieť na vianočný bazár, spríjemnite si vyučovanie nákupom darčekov za symbolické ceny.

  Tešíme sa na Vás v dňoch 18. až 22 decembra v čase vyučovania. 

 • Noc v škole

  Noc v škole

  Jeseň pokročila a dni sú stále kratšie. Ako šaty, z ktorých pomaly, ale isto vyrastáme. Možno ste  si aj vy položili otázku: Čo s dlhým jesenným večerom?

  Kde sa zíde dobrá partia, o nápady nie je núdza. Na našej škole sa udomácnila tradícia NOCÍ V ŠKOLE. V piatok 10.novembra bolo na škole dlho živo. Naši absolventi, bývalí členovia krúžku PEGAS a zopár fanúšikov dobrej zábavy, pripravili pre žiakov 7.A a 7.B noc plnú prekvapení. Tá tohoročná prebiehala v znamení filmu Charlie a továreň na čokoládu, a tak žiakov privítal sám pán Wonka. Na 3-členné družstvá čakali rôzne úlohy, kvíz (samozrejme o čokoláde :) ) a tajomný rozprávkový les plný nástrah a čudných bytostí. Nakoniec sa všetkým družstvám podarilo úlohy splniť (dokonca aj so zaviazanými očami) a všetci si dopriali chutnú pizzu. Potom prišiel na rad polnočný koncert (ďakujeme, Tomáš) aj spoločenské hry.

  Ráno sa nám veľmi nechcelo vstávať, ale predsa sa našli ranné vtáčatá (Matúš, Maťo, Ivon), ktoré ochotne pomohli s prípravou raňajok. Veľa sme toho nenaspali, ale odchádzali sme domov o zážitok bohatší. Do našej kroniky pribudne opäť pár zaujímavých fotografií.

                                                                                                                                                    Mgr. Mária Marcinová

 • Farebný týždeň

  Počas týždňa od 20. 11. do 24.11. 2017 sa na I. stupni našej školy uskutoční „Farebný týždeň“. Šťastie, úcta, láska, priateľstvo i radosť majú v našom živote veľký význam. Cieľom tohto týždňa je spoločne sa zamyslieť nad hodnotami ľudskými i spoločenskými a hravou formou pomôcť deťom pochopiť ich a definovať.

   

  Pondelok – boj proti stresu, farba biela.

  Utorok – energia a vitalita, farba oranžová.

  Streda – rast a úspech, farba zelená.

  Štvrtok – intelekt a zvedavosť, farba žltá.

  Piatok – radosť zo života, farba crazy, pestrofarebná.

   

  Poďte s nami prežiť týždeň plný farieb a prostredníctvom oblečenia Vašich detí podporte aktivity počas tematického týždňa.

 • Zmena termínu konania triednych aktívov RZ

  V plánovanom termíne 22. 11. 2017 (streda) sa bude konať testovanie piatakov. Preto sa z organizačných dôvodov klasifikačná porada za prvý štvrťrok a teda aj triedne aktívy RZ presúvajú na nasledujúci deň 23. 11. 2017 (štvrtok).  V čase plánovania termínov triednych aktívov RZ  termín konania testovania piatakov ešte nebol známy.

  Triedne aktívy na 2. stupni začínajú o 16.30 h.

  Na 1. stupni budú prebiehať formou konzultácií od 16.00 h. Presný čas je možné dohodnúť s triednou učiteľkou.

 • Pomôž chudobným

  Občianske združenie "Maják nádeje" organizuje na našej škole 15. novembra 2017 charitatívny predaj výrobkov „Pomôž chudobným.“

 • Testovanie 5

  V stredu 22. 11. 2017 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka ZŠ. Žiaci budú testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
  Príchod žiakov 5. ročníka do školy: 7.45 h
  Odchod žiakov zo školy po skončení testovania: 11.15 h (Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni o 11.40 h.)                                                                                                   

  Potrebné pomôcky: modré pero, ktoré sa nedá gumovať ani zmizíkovať.

  Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke: www.nucem.sk

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
  +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
  +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa