• Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 21. novembra 2018 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka z prevádzkovo-organizačných dôvodov – konanie celoslovenského testovania piatakov T5. Školská jedáleň bude v prevádzke. Žiaci, ktorí v deň riaditeľského voľna nemajú záujem o obed sa musia odhlásiť. Týka sa to aj žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka.

 • Triedne aktívy RZ

  14. novembra 2018 sa uskutočnia triedne aktívy RZ.

  I. stupeň: Čas konania triednych aktívov podľa pokynov triednych učiteliek.

  II. stupeň: Začiatok o 16.30 h. 

   

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 29. októbra 2018 (pondelok) riaditeľské voľno z prevádzkovo-organizačných dôvodov.

 • 17. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Verejné obstarávanie

 • Zber papiera

  V dňoch od 15. 10. - 17. 10. 2018 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice ZBER PAPIERA.

  Papier môžete nosiť:

  15. 10. 2018 (pondelok) – do tried

  16. 10. 2018 (utorok) – do 13.30 h do tried
   
                                       od 13.30 – 16.30 h k zadnému vchodu

  17. 10. 2018 (streda) – len k zadnému vchodu školy na váhu
                                        od 7.00 h do 12.00 h.

  Všetky triedy budú ohodnotené podľa množstva nazbieraného papiera.

 • Biela pastelka

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ďakuje zamestnancom a žiakom našej školy za sumu 133,57 € vyzbieraných v rámci 17. ročníka verejnej zbierky Biela pastelka. 

 • Triedny aktív RZ

  5. septembra 2018 (streda) o 16.30 h sa uskutočnia triedne aktívy RZ.

 • Otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční
  3. septembra 2018 o 8.00 h v átriu školy. Od 9.00 - 10.00 h budú žiaci v triedach s triednymi učiteľkami. Ukončenie prvého dňa školského roka bude o 10.00 h.

  ŠKD začne svoju činnosť 4.9.2018. Strava v školskej jedálni sa bude podávať od 4.9.2018.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 bude v piatok 29. júna 2018 o 8.00 h v átriu školy.

 • Stretnutie rodičov budúcich prvákov - špeciálna trieda

  14. júna 2018 o 16.30 h v 4. A triede (2. poschodie) sa uskutoční stretnutie rodičov budúcich prvákov špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním s vedením školy, budúcou triednou učiteľkou a psychologičkou.

 • Triedne aktívy na I. stupni

  13. júna 2018 sa uskutočnia triedne aktívy na I. stupni. Čas triednych aktívov upresnia triedne učiteľky prostredníctvom žiackych knižiek.

  V 2. A, 2. B a v 4.D triede sa triedne aktívy uskutočnia 14. júna 2018.

 • Filmové predstavenie I. stupeň

  30. 5. 2018 (streda) o 9.00 h sa žiaci I. stupňa zúčastnia filmového predstavenia v OC Galéria. Podrobnejšie informácie o akcii Vám poskytnú triedne učiteľky.

 • Stretnutie budúcich prvákov

  24. 5. 2018 (štvrtok) o 16.30 h sa uskutoční stretnutie budúcich prvákov (iba bežné triedy) s pani učiteľkami. Rodičom bude vydané rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka.

 • Služobná hipológia

  21.5.2018 sa žiaci 3. ročníka zúčastnia ukážky služobnej hipológie v priestoroch Jazdeckého areálu Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie na tr. KVP v Košiciach. Autobusovú prepravu zabezpečuje Rodičovské združenie pri Základnej škole Krosnianska 4.

 • Stalo sa v roku 2018

 • Pedagogická diagnostika budúcich prvákov

  15. 5. 2018 (utorok) od 8.30 h sa uskutočnia prijímacie pohovory do 1. ročníka špeciálnych tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

 • Triedny aktív v I.B triede

  V stredu 9. mája 2018 o 16.00 h sa uskutoční triedny aktív v I. B triede so zastupujúcou triednou učiteľkou.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje riaditeľské voľno:

  dňa 7. mája 2018 (pondelok) žiakom 1. a 2. stupňa z prevádzkovo-organizačných dôvodov.

  Žiaci budú v tento deň odhlásení z obeda.

 • Triedne aktívy ZR

  Dňa 25. apríla 2018 (streda) o 16. 30 h sa uskutočnia triedne aktívy ZR.
  Triedny aktív v I. B triede nebude. Náhradný termín Vám oznámi zastupujúca triedna učiteľka cez zrkadielko žiaka.

 • Zber papiera

  V dňoch od 23. 04.  - 25. 04. 2018 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice ZBER PAPIERA.

  Papier môžete nosiť:

  23. 04. 2018 (pondelok) – do tried

  24. 04. 2018 (utorok) – do 13.30 h do tried
   
                                       od 13.30 – 16.30 h k zadnému vchodu

  25. 04. 2018 (streda) – len k zadnému vchodu školy na váhu
                                        od 7.00 h do 12.00 h.

  Všetky triedy budú ohodnotené podľa množstva nazbieraného papiera.

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
  +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
  +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa