• Filmové predstavenie I. stupeň

  30. 5. 2018 (streda) o 9.00 h sa žiaci I. stupňa zúčastnia filmového predstavenia v OC Galéria. Podrobnejšie informácie o akcii Vám poskytnú triedne učiteľky.

 • Stretnutie budúcich prvákov

  24. 5. 2018 (štvrtok) o 16.30 h sa uskutoční stretnutie budúcich prvákov (iba bežné triedy) s pani učiteľkami. Rodičom bude vydané rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka.

 • Služobná hipológia

  21.5.2018 sa žiaci 3. ročníka zúčastnia ukážky služobnej hipológie v priestoroch Jazdeckého areálu Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie na tr. KVP v Košiciach. Autobusovú prepravu zabezpečuje Rodičovské združenie pri Základnej škole Krosnianska 4.

 • Stalo sa v roku 2018

 • Pedagogická diagnostika budúcich prvákov

  15. 5. 2018 (utorok) od 8.30 h sa uskutočnia prijímacie pohovory do 1. ročníka špeciálnych tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

 • Triedny aktív v I.B triede

  V stredu 9. mája 2018 o 16.00 h sa uskutoční triedny aktív v I. B triede so zastupujúcou triednou učiteľkou.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje riaditeľské voľno:

  dňa 7. mája 2018 (pondelok) žiakom 1. a 2. stupňa z prevádzkovo-organizačných dôvodov.

  Žiaci budú v tento deň odhlásení z obeda.

 • Triedne aktívy ZR

  Dňa 25. apríla 2018 (streda) o 16. 30 h sa uskutočnia triedne aktívy ZR.
  Triedny aktív v I. B triede nebude. Náhradný termín Vám oznámi zastupujúca triedna učiteľka cez zrkadielko žiaka.

 • Zber papiera

  V dňoch od 23. 04.  - 25. 04. 2018 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice ZBER PAPIERA.

  Papier môžete nosiť:

  23. 04. 2018 (pondelok) – do tried

  24. 04. 2018 (utorok) – do 13.30 h do tried
   
                                       od 13.30 – 16.30 h k zadnému vchodu

  25. 04. 2018 (streda) – len k zadnému vchodu školy na váhu
                                        od 7.00 h do 12.00 h.

  Všetky triedy budú ohodnotené podľa množstva nazbieraného papiera.

 • 26. 2. 2018

  Aktualizovali sme modul Darujte 2 % z dane

 • Deň narcisov

  Zmeňme spolu piatok 13 - teho na lepší deň... na Deň narcisov. Je to projekt, vďaka ktorému môžeme pomôcť ľuďom bojujúcim so zákernou rakovinou. Tento deň sa aj na našej škole uskutoční finančná zbierka.

 • Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019

  Zápis sa uskutoční:

  - dňa 6. apríla 2018 (piatok)  od 14.00 h do 18.00 h;

  - dňa 7. apríla 2018 (sobota) od 08.00 h do 12.00 h.

  viac...

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje riaditeľské voľno:

  dňa 21marca 2018 (streda) žiakom 5., 6., 7. a 8. ročníka z prevádzkovo-organizačných dôvodov – testovanie deviatakov T9-2018.

  Žiaci 5. - 8 ročníka sú v tento deň odhlásený z obedu automaticky. V prípade, ak máte záujem o obed, prihláste svoje dieťa prostredníctvom webovej aplikácie.

 • S hlbokým zármutkom oznamujeme

 • Deň otvorených dverí v Školskom kráľovstve K4

  Školské kráľovstvo K4 pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 15. marca 2018 (štvrtok) od 16.00 h do 18.00 h. Tešíme sa na Vás!  viac...  

 • Testovanie deviatakov T9-2018

  Dňa 21. marca 2018 (streda) sa uskutoční testovanie žiakov deviateho ročníka z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

  Žiaci (deviataci) sa musia dostaviť do školy o 7:45 h.

 • Deň otvorených dverí

  22. 2. 2018 v čase od 8.30 do 12.00 h sa uskutoční Deň otvorených dverí v špeciálnych triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

 • Prerušená prevádzka školy

  Riaditeľka       Základnej       školy      Krosnianska      4 
   v  Košiciach

  prerušuje prevádzku základnej školy

  v čase  od  7. februára  2018  (streda) 
  do  9.  februára  2018  (piatok).

  Odôvodnenie:

  V  sledovaní dochádzky žiakov v čase od 29. januára  2018 do 6. februára 2018 došlo  k výraznému nárastu chrípkového ochorenia.  Prerušenie prevádzky školy bolo konzultované a odporúčané   Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach.

   

   

  Vyučovanie sa začne v pondelok 12. februára 2018. Pripomíname, že žiaci II. stupňa majú 12. februára 2018 riaditeľské voľno.

   

   

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

  poskytuje dňa 12. februára 2018 (pondelok) riaditeľské voľno žiakom 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka

  z prevádzkovo-organizačných dôvodov – konanie súťaže Debatiáda na ZŠ Krosnianska 4, Košice.

 • Triedne aktívy ZR na I. stupni

  17. 1. 2018 o 16. 30 h sa na I. stupni uskutočnia triedne aktívy ZR.

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka)
  +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
  +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h

Mapa