• Deň otvorených dverí

  19. marca 2020 (štvrtok) od 8.30 h do 11.30 h sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Rodičia sa budú môcť oboznámiť so spôsobom výučby v bežných a špeciálnych triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. 

  Od 16.00 h do 18.00 h otvoríme brány nášho Školského kráľovstva pre deti - budúcich prvákov, ktorí si budú môcť vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti v Písmenkove, Čísličkove, ...
   

  Tešíme sa na Vás! 

  Z dôvodu prevencie šírenia vírusu COVID-19 sa Deň otvorených dverí NEUSKUTOČNÍ.

 • Karneval ŠKD

  Vo štvrtok 23. 01. 2020 sa v školskom klube detí uskutoční karneval v čase od 14.00 do 16.00 h.

 • Triedne aktívy RZ

  V stredu 15. januára 2020 sa uskutočnia triedne aktívy RZ.

  Čas triednych aktívov -  podľa pokynov triednych učiteliek.

 • Maják nádeje - zbierka

  V stredu 18. decembra 2019 sa na škole uskutoční zbierka spojená s predajom pod názvom "Pomôž chudobným". 

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 11. decembra 2019 (streda) riaditeľské voľno všetkým žiakom školy z prevádzkovo-organizačných dôvodov (prerušenie distribúcie elektriny a obmedzená dodávka tepla).

 • Farebný týždeň

  Počas týždňa od 18. 11. do 22. 11. 2019 sa  uskutoční „Farebný týždeň“. Šťastie, úcta, láska, priateľstvo i radosť majú v našom živote veľký význam. Cieľom tohto týždňa je spoločne sa zamyslieť nad spoločenskými i ľudskými hodnotami a hravou formou pomôcť deťom pochopiť ich a definovať.

  Pondelok –  deň úcty voči spolužiakom, farba modrá

  Utorok – deň dobrého skutku, farba zelená.

  Streda – láska k zvieratkám, farba červená.

  Štvrtok – deň prevencie, farba žltá.

  Piatok – priateľstvo, farba dúhová.

  Poďte s nami prežiť týždeň plný farieb a prostredníctvom oblečenia Vašich detí podporte aktivity počas tematického týždňa.

 • Riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 20. novembra 2019 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka z prevádzkovo-organizačných dôvodov (konanie celoštátneho testovania piatakov T5).

 • 14. 11. 2019

  Aktualizovali sme modul Dokumenty školy

 • Zber papiera

  V dňoch od 14. 10. - 16. 10. 2019 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice ZBER PAPIERA.

  Papier môžete nosiť:

  14. 10. 2019 (pondelok) – do tried

  15. 10. 2019 (utorok) – do 13.30 h do tried
   
                                        od 13.30 – 16.30 h k zadnému vchodu

  16. 10. 2019 (streda) – len k zadnému vchodu školy na váhu
                                        od 7.00 h do 12.00 h.

  Všetky triedy budú ohodnotené podľa množstva nazbieraného papiera.

 • Celoslovenské testovanie piatakov T5

  V stredu 20. 11. 2019 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka ZŠ. Žiaci budú testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
  Príchod žiakov 5. ročníka do školy: 7.45 h.
  Odchod žiakov zo školy po skončení testovania: 11.15 h (Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni o 11.40 h.)                                                                                                   

  Potrebné pomôcky: modré pero, ktoré sa nedá gumovať ani zmizíkovať.

  Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke: www.nucem.sk

 • Dobrovoľná zbierka Biela pastelka

  V piatok 20.9.2019 sa uskutoční na našej škole dobrovoľná finančná zbierka Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiaci a slabozrakých Slovenska.  

 • Triedne aktívy RZ

  13. novembra 2019 (streda) o 16.30 h sa uskutočnia v triedach 1. - 9. ročníka triedne aktívy RZ

  okrem tried: II. A, III. A, VI. A, VI. C, VIII. A a VIII. C z dôvodu neprítomnosti triednych učiteliek.
   

  Plán triednych aktívov pre šk. rok 2019/2020 je v časti Rodičovské združenie - Triedne aktívy.

 • 11. 9. 2019

  Aktualizovali sme modul CVČ pri ZŠ K4

 • Triedny aktív

  9. septembra 2019 (pondelok) o 16. 30 h sa uskutočnia v triedach 1. - 9. ročníka triedne aktívy RZ.

  Stretnutie triednych dôverníkov (zástupcov tried) sa uskutoční o 15. 45 h v jedálni našej školy.

 • 4. 9. 2019

  Aktualizovali sme modul TRIEDNE AKTÍVY

 • 4. 9. 2019

  Aktualizovali sme modul CVČ pri ZŠ K4

 • Organizačné zabezpečenie otvorenia školského roka 2019/2020

  Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 2. septembra 2019 (pondelok).

  Organizačné zabezpečenie 1. školského dňa:

  7.45 h - príchod žiakov 2.- 9. ročníka do tried; žiaci 1. ročníka majú zraz pred budovou školy

  8.00 h - slávnostné otvorenie školského roka v átriu školy

  9.00 h - 10. 00 h - hodina s triednym učiteľom

  Školský klub detí bude v prevádzke od 6.00 h do 16.00 h.

  Školská jedáleň bude v prevádzke od 3. septembra 2019 (utorok).

  3. septembra 2019 (utorok) bude vyučovanie s triednym učiteľom. I. stupeň - 4 vyuč. hodiny, II. stupeň - 5 vyuč. hodín. Žiaci dostanú rozvrh hodín.

  4. septembra 2019 bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu hodín.

 • Prijímacie pohovory

  25. apríla 2019 od 8.30 h sa uskutočnia prijímacie pohovory do 1. ročníka - špeciálna trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

 • 25. 6. 2019

  Aktualizovali sme modul Verejné obstarávanie

 • Riaditeľské voľno 17. 04. 2019

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 17. apríla 2019 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 1. a 2. stupňa z prevádzkovo-organizačných dôvodov – konanie celomestského metodického dňa učiteľov.

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • -

Mapa