• Informácia pre rodičov žiakov, ktorí navštevujú ŠKD

  Poplatky ŠKD za mesiace január, február, marec v sume 11,- € mesačne (spolu 33,- €) je potrebné zaplatiť najneskôr do 5. marca 2019 na účet školy bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Každý rodič vidí informácie o platbách, vrátane čísla účtu a variabilného symbolu v internetovej žiackej knižke (IŽK) - v časti komunikácia a platby.

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny od 18. februára  - 22. februára 2019. Vyučovanie sa začne 25. februára 2019.

 • 12. 2. 2019

  Aktualizovali sme modul Darujte 2 % z dane

 • Prerušenie prevádzky školy

  Riaditeľka Základnej školy Krosnianska 4 v Košiciach

  prerušuje prevádzku základnej školy

  v čase od 29. januára 2019 (utorok) do 1. februára 2019 (piatok).

  Prerušená je aj prevádzka školského klubu detí, centra voľného času a školskej jedálne. Žiaci sú z obedov automaticky odhlásení.

  Odôvodnenie:

  V sledovaní dochádzky žiakov došlo k výraznému nárastu chrípkového ochorenia. Prerušenie prevádzky školy bolo konzultované a odporúčané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach, odborom hygieny detí a mládeže.

  Vyučovanie sa začne v pondelok 4. februára 2019.

 • Triedny aktív RZ na I. stupni

  V stredu 23. januára 2019 o 16.30 h (alebo podľa pokynov triednej učiteľky) sa uskutočnia triedne aktívy RZ v triedach I. stupňa. 

   

 • Prajeme Vám...

  Veľa krásnych chvíľ v novom roku, 

  nech Vás zdravie, šťastie neobchádza,

  nech Vás láska každý deň sprevádza.

  A mnoho osobných a pracovných úspechov.

  Zamestnanci ZŠ Krosnianska 4

 • Farebný týždeň

  Počas týždňa od 19.11. do 23.11.2018 sa na I. stupni uskutoční "Farebný týždeň". Šťastie, úcta, láska, priateľstvo i radosť majú v našom živote veľký význam. Cieľom tohto týždňa je zamyslieť sa nad spoločenskými i ľudskými hodnotami a hravou formou pomôcť deťom pochopiť ich.

  Pondelok - deň pokoja, farba modrá

  Utorok - úcta k svojmu telu, farba zelená

  Streda - láska k zvieratám, farba červená

  Štvrtok - deň úsmevu, farba žltá

  Piatok - priateľstvo, farba dúhová

  Poďte s nami prežiť týždeň plný farieb a prostredníctvom oblečenia Vašich detí podporte naše aktivity.

 • Celoslovenské testovanie piatakov T5

  V stredu 21. 11. 2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka ZŠ. Žiaci budú testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
  Príchod žiakov 5. ročníka do školy: 7.45 h.
  Odchod žiakov zo školy po skončení testovania: 11.15 h (Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni o 11.40 h.)                                                                                                   

  Potrebné pomôcky: modré pero, ktoré sa nedá gumovať ani zmizíkovať.

  Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke: www.nucem.sk

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 21. novembra 2018 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka z prevádzkovo-organizačných dôvodov – konanie celoslovenského testovania piatakov T5. Školská jedáleň bude v prevádzke. Žiaci, ktorí v deň riaditeľského voľna nemajú záujem o obed sa musia odhlásiť. Týka sa to aj žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka.

 • Triedne aktívy RZ

  14. novembra 2018 sa uskutočnia triedne aktívy RZ.

  I. stupeň: Čas konania triednych aktívov podľa pokynov triednych učiteliek.

  II. stupeň: Začiatok o 16.30 h. 

   

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje dňa 29. októbra 2018 (pondelok) riaditeľské voľno z prevádzkovo-organizačných dôvodov.

 • 17. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Verejné obstarávanie

 • Zber papiera

  V dňoch od 15. 10. - 17. 10. 2018 organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice ZBER PAPIERA.

  Papier môžete nosiť:

  15. 10. 2018 (pondelok) – do tried

  16. 10. 2018 (utorok) – do 13.30 h do tried
   
                                       od 13.30 – 16.30 h k zadnému vchodu

  17. 10. 2018 (streda) – len k zadnému vchodu školy na váhu
                                        od 7.00 h do 12.00 h.

  Všetky triedy budú ohodnotené podľa množstva nazbieraného papiera.

 • Biela pastelka

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ďakuje zamestnancom a žiakom našej školy za sumu 133,57 € vyzbieraných v rámci 17. ročníka verejnej zbierky Biela pastelka. 

 • Triedny aktív RZ

  5. septembra 2018 (streda) o 16.30 h sa uskutočnia triedne aktívy RZ.

 • Otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční
  3. septembra 2018 o 8.00 h v átriu školy. Od 9.00 - 10.00 h budú žiaci v triedach s triednymi učiteľkami. Ukončenie prvého dňa školského roka bude o 10.00 h.

  ŠKD začne svoju činnosť 4.9.2018. Strava v školskej jedálni sa bude podávať od 4.9.2018.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 bude v piatok 29. júna 2018 o 8.00 h v átriu školy.

 • Stretnutie rodičov budúcich prvákov - špeciálna trieda

  14. júna 2018 o 16.30 h v 4. A triede (2. poschodie) sa uskutoční stretnutie rodičov budúcich prvákov špeciálnej triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním s vedením školy, budúcou triednou učiteľkou a psychologičkou.

 • Triedne aktívy na I. stupni

  13. júna 2018 sa uskutočnia triedne aktívy na I. stupni. Čas triednych aktívov upresnia triedne učiteľky prostredníctvom žiackych knižiek.

  V 2. A, 2. B a v 4.D triede sa triedne aktívy uskutočnia 14. júna 2018.

 • Filmové predstavenie I. stupeň

  30. 5. 2018 (streda) o 9.00 h sa žiaci I. stupňa zúčastnia filmového predstavenia v OC Galéria. Podrobnejšie informácie o akcii Vám poskytnú triedne učiteľky.

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
 • +421 55 671 57 19 (spojovateľka, hospodárka školy)
  +421 903 716 719 (riaditeľka školy)
  +421 950 293 215 (školská psychologicka) - kontaktovať je možné po 13.00 h, v čase prerušeného vyučovania od 9.00 h

Mapa