Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva ZMLUVA Mäso Kolesár s DPH 07.01.2011
Objednávka 12/2019 vyčistenie lapača tukov 600,00 s DPH 01.04.2019 Kontrakt JMV s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 1900060001 teplo 7 477,50 s DPH 15.04.2019 Teho s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 190034 kuch.odpad 36,00 s DPH 12.04.2019 Dušan Varga ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 240049155 doplnenie poitenie Školáčik 54,20 s DPH 05.04.2019 Generali posťovňa a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 12019016 občerstvenie a prenájom miestnosti 1 038,00 s DPH 01.04.2019 Hotel Gloria Palace s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 11/2019 občerstvenie a prenájom miestnosti 1 038,00 s DPH 26.03.2019 Hotel Gloria Palace s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 12019016 obč. a prenájom miestnosti 1 038,00 s DPH 01.04.2019 Hotel Gloria Palac s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 1020190010 inovácia ústredného kúrenia 450,00 s DPH 01.04.2019 ASD s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 9032019 revizia zdvýhacie zariadenie 24,90 s DPH 01.04.2019 Harčarik ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 8321238502 mobil 38,28 s DPH 10.04.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 8230207558 telefón 72,53 s DPH 09.04.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 2290067425 elektrina 1 096,44 s DPH 09.04.2019 VSE a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 08/A2019 stavebný dozor 350,00 s DPH 09.04.2019 Alstav s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 08.04.2019 Komenský Viral s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 19158 spracovanie účtovníctva 370,00 s DPH 05.04.2019 SSS ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 20190199 čistenie tukového kanála 578,89 s DPH 05.04.2019 Kontrakt JMV s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 6331003504 poistenie majtku 32,83 s DPH 29.04.2019 Allianz Slovenská poisťovňa as. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 201900155 služba študenský časopis 9,90 s DPH 05.04.2019 Komenská Viral s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva 9/2019/ZŠ služba "študenský časopis bez námahy" s DPH 11.03.2019 Komenský viral s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/2206