Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva ZMLUVA Mäso Kolesár s DPH 07.01.2011
Faktúra 8200006739 penále 9,54 s DPH 09.07.2019 VVs a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 3010052175 plyn 54,20 s DPH 08.07.2019 Innogy Slovensko a.s.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 30/2019 výmena ventilov na zariadené dodávky požiarnej vody 815,80 s DPH 30.06.2019 Haspo-tex s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva 8200006739 penále 9,54 s DPH 09.07.2019 VVS a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 19333 spracovanie účtovníctva 370,00 s DPH 09.07.2019 SSS ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 20190704/1 občerstvenie letný tábor 84,00 s DPH 09.07.2019 LV company s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 20190704 obed vyhodnocovacia porada 832,50 s DPH 09.07.2019 LV company s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 31/2019 obed vyhodnocovacia porada 832,50 s DPH 04.07.2019 LV company s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 29/2019 oprava oplotenia objektu školy 4 175,64 s DPH 04.07.2019 KFK Slovakia s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 32/2019 občerstvenie letný tábor 84,00 s DPH 04.07.2019 LV company s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 3190196 farbyčky, papier, fólie, pepiace pásky 136,50 s DPH 12.07.2019 DATAS-VI s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 34/2019 farbičky, fólie, papier, výkresy 136,50 s DPH 04.07.2019 DATAS-VT s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 1900060001 teplo 6/2019 4 028,89 s DPH 15.07.2019 Teho s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 19/VF00009 servisné práce IT 3/2019 250,00 s DPH 15.07.2019 Amina s.r.o ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 19VF00010 servisné práce IT 4/2019 250,00 s DPH 15.07.2019 Amina s.r.o ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 20190089 výmena ventilov na zariadena pož. vody 815,80 s DPH 08.07.2019 Haspo-tex s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 28/2019 oprava vzduchotechniky 2 789.60 s DPH 19.06.2019 Jaroslav Petrík, Techmont ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová
Faktúra 19/VF00026 servisné práce IT 6/2019 250,00 s DPH 15.07.2019 Amina s.r.o ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 25/2019 strvné lístky s DPH 17.06.2019 Up Slovakia s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/2330