Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva ZMLUVA Mäso Kolesár s DPH 07.01.2011
Zmluva 323322017 Zmluva o dielo - oprava strechy TEV s DPH 03.11.2017 Brolstav s.r.o.
s DPH
Zmluva 323322014 prezidentské voľby 176,60 s DPH 24.03.2014
Zmluva Z201736365_Z Kúpna zmluva - elektrická panvica s DPH 28.07.2017
Zmluva Z201541315 Varný kotol - plynový 4 188,00 s DPH 18.12.2015
Zmluva 323312014 Výpožička nebytových priestorov na voľby prezidenta 176,60 s DPH 10.03.2014
Zmluva 323312015 prenájom TV 380,00 s DPH 05.10.2015
Zmluva 323322015/6 prenájom TV 200,00 s DPH 27.10.2015 Peter FENČÁK
Zmluva 323332015/6 prenájom TV 160,00 s DPH 27.10.2015 OtejpujTo s.r.o.
Faktúra 20171097 oprava notebouk 127,87 s DPH 04.09.2017 DRAGO Ing. Ján Milián Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva - financie na ihrisko 876,00 s DPH 18.06.2020 SRRZ RZ pri ZŠ Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka školy
Faktúra 2015587 finančná gramotnosť 145,00 s DPH 05.11.2015 Elarin s.r.o. Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva O grantovom účte s DPH 24.10.2017 Prima Banka Slovensko, a. s.
Zmluva 226/ITA-ZŠ/2017 Zmluva o partnerstve - projekt IT akadémia s DPH 05.10.2017
s DPH
Zmluva Zmluva o nájme zariadenie - LED trubice s DPH 01.10.2018
Zmluva 3/2018 Rekonštrukcia podlahy veľkej telocvične s DPH 03.10.2018
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 12.12.2017 Lomtec.com a.s.
Zmluva 0707/2017 Zmluva o poskytnutí NFP 158 580.00 s DPH 08.12.2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/2443