Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva ZMLUVA Mäso Kolesár s DPH 07.01.2011
Faktúra 2290067425 elektrina 1 229,84 s DPH 13.12.2019 VSE a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva 232019 ukončenie služby VO s DPH 09.12.2019 SSS ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 3010052175 plyn 54,20 s DPH 09.12.2019 Innogy Slovensko a.s.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 8247378682 telefón 72,91 s DPH 09.12.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 2019035755 gastro-zaridenie 18 000,00 s DPH 10.12.2019 Euorgastrop s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 8248453512 mobil 41,59 s DPH 12.12.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 190100021 krúžok mentálna algoritmika 103,44 s DPH 12.12.2019 Akadémia mentálnych algoritmov ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 19679 spracovanie účtovníctva 370,00 s DPH 13.12.2019 SSS ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 1910242 lwgo krúčok 276,00 s DPH 05.12.2019 Alpha Draconis s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 19755 spracovanie účtovníctva 370,00 s DPH 13.12.2019 SSS ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 20192614 deratizácia 48,00 s DPH 16.12.2019 Asanarates s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 56/2019 prívod elektrického vedenie k konvektomatu 860,40 s DPH 22.11.2019 E-installations s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 57/2019 učebné pomôcky mapy 64,90 s DPH 06.11.2019 Publicom s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 1900060001 teplo 7 990,70 s DPH 16.12.2019 Teho s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 61900259 učebné pomôcky mapy 64,90 s DPH 16.12.2019 Publicom s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva 24/2019/ZŠ lyžiarský výcvik 9300.- s DPH 17.12.2019 Detská rekreácia s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva 222019 poskytovanie služieb VO s DPH 09.12.2019 SSS ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 04122019 revizia zdvíhacie zariadenie výťahy 24,90 s DPH 05.12.2019 Miroslav Harčarik ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 19122016 príspevok strava 134,14 s DPH 19.12.2019 ŠJ pri ZŠ ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/2533