Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva ZMLUVA Mäso Kolesár s DPH 07.01.2011
Zmluva Školské ovocie s DPH 06.05.2016 EMATRADE, s. r. o.
s DPH
s DPH
s DPH
Zmluva zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 08.04.2019 Komenský Viral s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva Z201736365_Z Kúpna zmluva - elektrická panvica s DPH 28.07.2017
Zmluva Zmena zmluvy - Rekonštrukcia TEV s DPH 08.04.2019
Zmluva 45 ŠPV s DPH 15.05.2019 CK ANDROMEDA s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva školské ovocie s DPH 24.04.2017 EMATRADE s.r.o ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 25/2019 strvné lístky s DPH 17.06.2019 Up Slovakia s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva 16/2014 o poskytovaní vybraných činností s DPH 19.12.2014
Zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 18.12.2014 RWE Gas Slovensko
Zmluva Školské mlieko s DPH 12.09.2019 RAJO a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka školy
Zmluva Kúpna zmluva (mlieko) s DPH 12.09.2019 RAJO a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka školy
Zmluva 50204/2016 Európsky školský mliečny program s DPH 09.02.2016 Tatranská mliekáreň a.s.
Zmluva Sprostredkovateľská - spracovanie osob. údajov s DPH 04.10.2019 Komensky, s. r. o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka školy
s DPH
Zmluva Z201928076_Z Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ZŠ (cez EKS) s DPH 20.09.2019 EUROGASTROP s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 23.01.2015 Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice
zobrazené záznamy: 1-20/1947