Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva ZMLUVA Mäso Kolesár s DPH 07.01.2011
Zmluva O grantovom účte s DPH 24.10.2017 Prima Banka Slovensko, a. s.
Zmluva 323352014 krátkodobý prenájom TV 340,00 s DPH 22.10.2014
Zmluva Zmluva o dielo - projekt telocvičňa s DPH 25.05.2018
Zmluva OOU/GDPR20180514013001 Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie - ochrana osob. údajov 600,00 s DPH 14.05.2018
Zmluva 120514013002 Zdravotný dohľad 720,00 s DPH 14.05.2018
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 05.02.2019
Zmluva Školské ovocie s DPH 06.05.2016 EMATRADE, s. r. o.
Zmluva 323312018 Prenájom triedy s DPH 10.04.2018 Akadémia mentálnych algoritmov
Zmluva 50204/2016 Európsky školský mliečny program s DPH 09.02.2016 Tatranská mliekáreň a.s.
Zmluva Zmena zmluvy - Rekonštrukcia TEV s DPH 08.04.2019
Zmluva 1/2015 zmluva o výkone činnosti PO,BOZP,CO 4020.- s DPH 27.02.2015
Zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 18.12.2014 RWE Gas Slovensko
Zmluva Registratura - Servisná zmluva na r. 2019 s DPH 04.01.2019
Zmluva 323322017 Zmluva o dielo - oprava strechy TEV s DPH 03.11.2017 Brolstav s.r.o.
Zmluva Z201541315 Varný kotol - plynový 4 188,00 s DPH 18.12.2015
Zmluva 226/ITA-ZŠ/2017 Zmluva o partnerstve - projekt IT akadémia s DPH 05.10.2017
Zmluva Dodatok k zmluve web. portál Komensky s DPH 26.07.2018
Faktúra februar 2014 s DPH 03.02.2014
Faktúra ŠJ faktúry december 2013 s DPH 30.12.2013
zobrazené záznamy: 1-20/2443