Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 8032014 rev.zdvíhacie zariadenieu 24,90 s DPH H16/2005 25.03.2014 Miroslav Harčarik ZŠ Krosnianska 4 Košice PaedDr. Štefan Dzurovčák riaditeľ školy
Faktúra 3203140036 vyúčt.prev.nákl. MŠ rok 2013 886,96 s DPH 2013000293 08.07.2014 Mesto Košice ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 1602622 učebnice AJ 2 099,99 s DPH 201612063 06.06.2016 Oxico ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 06.06.2016
Faktúra 180008 výmena okien 14 776,55 s DPH 1/2018 27.03.2018 Fami plus s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva ZMLUVA Mäso Kolesár s DPH 07.01.2011
Faktúra 1800033 správca IT 250,00 s DPH 15.11.2018 Amina Sk s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 2290067425 elektrina 1 202,74 s DPH 13.11.2018 VSE a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 18535 sprac.účt. 370,00 s DPH 14.11.2018 SSS ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 18551 vyúčt. VO TV 400,00 s DPH 13.11.2018 SSS ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 5720041534 poistenie majetku 1 071,00 s DPH 15.11.2018 Generali poisťovňa a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 1800034 správca IT 250,00 s DPH 15.11.2018 Amina Sk s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 20181263 podlahová krytina 148,42 s DPH 15.11.2018 EK plast s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 20180161 činnosť technika BOZP,PO, CO 1 005,00 s DPH 12.11.2018 Haspo tex s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva 4/2018 Rekonštrukcia veľkej telocvične s DPH 19.11.2018 KFK Slovakia s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 51/2018 stavebný dozor rek. TV 350,00 s DPH 12.11.2018 Stanková Alica ALSTAV ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 1800060001 teplo 5 887,03 s DPH 19.11.2018 Teho s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 70587967 knižnica komenský 198,72 s DPH 12.11.2018 Komenský s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 49/2018 revízia PHP 696,00 s DPH 05.11.2018 Haspo tex s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 20180146 revízia PHP 696,00 s DPH 12.11.2018 Haspo tex s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 50/2018 škrabka zemiakov 1 280,40 s DPH 12.11.2018 GST Gastro Servis ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/1986