Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 8032014 rev.zdvíhacie zariadenieu 24,90 s DPH H16/2005 25.03.2014 Miroslav Harčarik ZŠ Krosnianska 4 Košice PaedDr. Štefan Dzurovčák riaditeľ školy
Faktúra 3203140036 vyúčt.prev.nákl. MŠ rok 2013 886,96 s DPH 2013000293 08.07.2014 Mesto Košice ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 1602622 učebnice AJ 2 099,99 s DPH 201612063 06.06.2016 Oxico ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 06.06.2016
Faktúra 180008 výmena okien 14 776,55 s DPH 1/2018 27.03.2018 Fami plus s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva ZMLUVA Mäso Kolesár s DPH 07.01.2011
Faktúra ZS19020 hmotná núdza 83,00 s DPH 10.10.2019 Mita plus s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 43/2019 balíčky hmotná núdza I. polrok 2019/2020 83.- s DPH 07.10.2019 Miltta plus s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 44/2019 náhradné ponenie z.5 § 64 1 118.00 s DPH 09.10.2019 EVENIT s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 6331003504 poistenie majetku 32,83 s DPH 14.10.2019 Allianz slovenská poisťovňa a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 190126 chladnička 816,00 s DPH 14.10.2019 Gastro Servis s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 190100015 Akadémia mentálných algoritmov 68,96 s DPH 14.10.2019 Akadémia mentálnych algoritmov ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 3190892 hlina na krúžok 23,16 s DPH 14.10.2019 Pece spol. s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva Z201928076_Z Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ZŠ (cez EKS) s DPH 20.09.2019 EUROGASTROP s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka školy
Faktúra 2125679717 vodárne 2 292,25 s DPH 14.10.2019 VVS ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 19151 drobný majetok do ŠJ 141,48 s DPH 15.10.2019 Sklo- porcelán ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 45/2019 krúžok mentálna algoritmika 8,62 s DPH 09.10.2019 Akadémia mentálnych algoritmov ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 46/2019 spotrebný tovar do školskej kuchyne 141,50 s DPH 09.10.2019 Skol porcelán ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 47/2019 chladnička ER 600 816,00 s DPH 09.10.2019 GASTRO SERVIS ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Objednávka 48/2019 hlina na krúžok 24,00 s DPH 09.10.2019 Pece spol. s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Faktúra 3010052175 plyn 54,20 s DPH 08.10.2019 Innogy Slovensko a.s.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/2443