Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva ZMLUVA Mäso Kolesár s DPH 07.01.2011
Zmluva 120514013002 Zdravotný dohľad 720,00 s DPH 14.05.2018
Zmluva ŠVP s DPH 06.04.2018 Cestovná kancelária Delta ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva ŠVP 800,00 s DPH 14.05.2018 CK FANY ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva ŠVP s DPH 06.04.2018 Cestovná kancelária Delta ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva 2018036 SVP 4 600.00 s DPH 21.05.2018 AMOS cesst. kancelária ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o dielo - projekt telocvičňa s DPH 25.05.2018
Zmluva 2/2018 projektová dukumentácia "Rekonštrukcia telocvične" 5 530,00 s DPH 25.05.2018 aakoncept s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva OOU/GDPR20180514013001 Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie - ochrana osob. údajov 600,00 s DPH 14.05.2018
Zmluva 323312018 Prenájom triedy s DPH 10.04.2018 Akadémia mentálnych algoritmov
Zmluva 323312018 automat na občerstvenie 203,58 s DPH 23.08.2018 Natalen s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva 01/2018 Zmluva o dielo - výmena okien s DPH 15.03.2018 Fami plus s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva zmluva o výpožičke s DPH 09.03.2018 Ing. Daniel HUK ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva 657/Z/2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní vybraných činností s DPH 22.12.2017 Bytový podnik mesta Košice, s. r. o. Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka školy
Zmluva 0707/2017 Zmluva o poskytnutí NFP 158 580.00 s DPH 08.12.2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 12.12.2017 Lomtec.com a.s.
Zmluva dodatok č. 1 oprava strechy TV s DPH 07.12.2017 Brolstav s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva č. R-134/2017 program sklady 83,65 s DPH 23.11.2017 Ives ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy
Zmluva 226/ITA-ZŠ/2017 Zmluva o partnerstve - projekt IT akadémia s DPH 05.10.2017
Zmluva Dodatok k zmluve web. portál Komensky s DPH 26.07.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2610