Slovenský jazyk a literatúra

Školský rok 2022/2023

Šaliansky Maťko - okresné kolo

I. kategória (2. - 3. ročník)

1. miesto: Dorota Jenčová 3. A

II. kategória (4. - 5. ročník)

1. miesto: Margaréta Škriabová 4. A

Šaliansky Maťko - krajské  kolo

2. miesto: Dorota Jenčová 3. A

 

Školský rok 2021/2022

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

žiačka V.A - 1. miesto

žiačka VII.B - 1. miesto

žiačka VIII.D - 1. miesto

žiak V.A - 2. miesto


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Okresné kolo

žiak IX.A - 1. miesto

Krajské kolo

žiak IX.A - 1. miesto


 

Školský rok 2017/2018

Štúrov Zvolen (rečnícka súťaž)

Krajské kolo
2. miesto Šimon Pribičko 5. B
2. miesto  Simona Jacková 9. A
 Fotoalbum

Hviezdoslavov Kubín- celoštátne kolo

Šarlotka Šustová, žiačka III.B a víťazka krajského kola Hviezdoslavovho Kubína reprezentovala Košický kraj na celoštátnej prehliadke, ktorá sa uskutočnila 20. júna 2018 v Dolnom Kubíne.

S víťaznou prózou "Modrá a žltá" vystúpila v divadelnom pásme na prehliadke najlepších recitátorov Slovenska.

Lektorský zbor pre detský umelecký prednes sa rozhodol zadeliť výkony recitátorov v I. kategórii do troch pásem: zlaté, strieborné a bronzové.
Šarlota Šustova sa ako jediná recitátorka v prednese prózy umiestnila v ZLATOM PÁSME.

Pozrite si fotoalbum

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20864621/najlepsia-recitatorka-prozy-z-hviezdoslavovho-kubina-je-kosicanka.html

 

 


Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

 

V I. kategórii recitátorov prózy sa Šarlota Šustová z III.B triedy umiestnila na I. mieste a postupuje na celoštátnu prehliadku do Dolného Kubína, ktorá je vyvrcholením tejto súťaže.

Žiaci II. stupňa
 Strieborné pásmo  Natália Poliačiková 6.A
 Strieborné pásmo  Simona Jacková 9.A
 3. miesto  Oskar Vizi 5.B
 Fotoalbum

 


Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

9.apríla 2018 sa v CVČ Domino zišli najlepší recitátori obvodu KE I a KE III, aby zápolili o postup na krajskú prehliadku. Našim žiakom sa darilo a zo súťaže si priniesli celú nošu ocenení.

I.kategória: poézia 2.m. - Janka Piková, IV.E

                     próza   1.m. - Šarlota Šustová, III. B

II.kategória: poézia 1.m. - Oskar Vizi, 5.B

                      próza   1.m. - Natália Poliačiková 6.A

III.kategória: poézia 1.m.- Simona Jacková, 9.A

Šarlotka, Natália, Sima a Oskar pôjdu koncom apríla do Michaloviec, kde sa každoročne koná krajská súťaž pod názvom Metamorfózy slova.

Veríme, že sa im aj tam bude dariť!


Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Štvrtkové popoludnie 22. marca 2018 patrilo milovníkom literatúry a recitácie. Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v 2. a 3. kategórii. Recitátori poézie a prózy si zmerali svoje sily v prednese úryvkov slovenskej a svetovej literatúry. Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom blahoželáme.

Školské kolo
II. kategória - poézia
1. miesto  Oskar Vizi 5. B
2. miesto  Laura Sofia Hliváková 5.A
3. miesto  Lukáš Jacko 6. B
II. kategória - próza
1. miesto  Natália Poliačiková 6.A
2. miesto  Miriama Kmecová 6. A
3. miesto  Šimon Stripaj 5. B
III. kategória - poézia
1. miesto  Simona Jacková 9.A
2. miesto  Olívia Jánošiková 7. B
3. miesto  Mihchal Dvořáček 7. A
III. kategória - próza
1. miesto  Matúš Vysoký 9. A
2. miesto  Ivonne Hančikovská 7. A
3. miesto  Jakub Imrich 7. A

 

Umelecký prednes detí I. kategória –  2. – 4. ročník základných škôl.

14. 3. 2018 sa uskutočnilo školské kolo  v umeleckom prednese poézie a prózy na I. stupni.

Súťaže sa zúčastnilo 34 žiakov. Súťažiacich hodnotila porota: K. Liščinská, A. Davitková, B. Lechmanová

POÉZIA:

1.       miesto: Janka Piková, 4.E

2.       miesto: Natália Lengová, 4.A,  Ján Štiavnický, 4.A

3.       miesto: Magdaléna Škriabová, 3.A

Cena poroty: Valkovičová, Vavreková, Malíková

PRÓZA:

1.       miesto: Šarlota Šustová, 3.B

2.       miesto: Juraj Horňák, 4.B

3.       miesto: Miroslav Slivko, 2.B

Cena poroty: Janoško, Kovaľová

Všetci súťažiaci boli svojskí, zaujímaví, bolo ťažké rozhodovať. Víťazi nás isto budú skvelo reprezentovať v okresnom kole. Veríme  a držíme si palce.

Pozrite si fotoalbum...


Šumenie

V 9. ročníku literárnej súťaže ŠUMENIE určenej pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom kraji súťažilo 189 prác žiakov z 53 škôl.

Téma – FARBY SVET/L/A  zaujala aj nás, preto sme sa do súťaže zapojili.

Literárne diela hodnotila odborná porota – slovenskí autori poézie a prózy:

 V. Šefčík a Z. Džadoň.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo  9. 3. 2018 vo veľkej sále RMC.

Víťazi si odniesli diplomy a knižné ceny. Práce boli prednesené na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Košiciach, publikované v Zborníku a preložené do Braillovho písma. Víťazné práce boli umelecky spracované a nahrané na CD pre nevidiacich.

Naši víťazi v I. kategórii, POÉZIA

  1. miesto: Ján Štiavnický, 4.A
  2. miesto: Martin Vrba, 4.B
  3. miesto: Viliam Slašťan, 4.B

Blahoželáme a tešíme sa na 10. ročník.

Pozrite si fotoalbum...


Celonárodné kolo Šaliansky Maťko

Veľký úspech dosiahla žiačka III.B triedy Šarlota Šustová, ktorá našu školu reprezentovala dňa 22. - 23. 3. 2018 v Šali na celonárodnom kole a získala 1. miesto vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme!

Pozrite si fotoalbum...


Krajské kolo Šaliansky Maťko

Na krajskom kole Šalianskeho Maťka nás reprezentovala žiačka III. B triedy Šarlota Šustová, ktorá obsadila 1. miesto vo svojej kategórii a pôjde nás reprezentovať na celoslovenské kolo do Šale. Držíme jej palce!


Okresné kolo Šaliansky Maťko

Na okresnom kole Šalianskeho Maťka, ktoré sa konalo 26. januára 2018 v CVČ Domino, sa nám opäť darilo. Vo všetkých troch kategóriách sme zvíťazili. Olívia Jánošíková zo VII.B, Hana Volšíková z V.B a Šarlota Šustová z III.B postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 22. 2. 2018 v Košiciach.


Školské kolo Šaliansky Maťko

Školské kolo
I. kategória (2. a 3. ročník)
 1. miesto  Šarlota Šustová 3. B
 2. miesto  Viktor Dvořáček 3. C
 3. miesto  Veronika Vavreková 2. B
Cena poroty:  Barbora Menšíková 3. A
 Magdaléna Škriabová 3. A
 Martin Janoško 2. A
II. kategória (4. a 5. ročník)
1. miesto  Hana Volšíková 5. B
2. miesto  Oskar Vizi 5. B
 Mária Škriabová 4. E
3. miesto  Ján Štiavnický 4. A
 Daniela Kočkárová 4. C
III. kategória (6. a 7. ročník)
1. miesto  Olívia Jánošíková 7. B
2. miesto  Natália Poliačiková 6.A
3. miesto  Ivone Hančikovská 7. A

Olympiáda zo slovenského jazyka

Krajslé kolo
3. miesto   Simona Jacková,  IX.A
Okresné kolo
1. miesto   Simona Jacková,  IX.A
 

 


Debatiáda


V tomto školskom roku našu školu reprezentuje 6 tímov. Debatiáda sa teši obľube žiakov a podpore vedenia školy. Niektoré kolá sa konali priamo na našej škole - naposledy to bolo 12.2.2018.Už niekoľko rokov pracuje pri našej škole debatný klub, kde majú žiaci priestor na vyjadrenie vlastných názorov. Jeho členovia sa zúčastňujú regionálnej rečníckej súťaže Debatiáda. Súťaž má tri kolá, v každom z nich žiaci absolvujú 4 debaty - pripravované, ale aj improvizované (téza je oznámená až na súťaži).

Umiestnenia v jednotlivých kolách:

Debatiáda základná časť
1. kategória
Družstvo 1. kolo 2. kolo 3. kolo
 Vysoký, Kundrík  2. miesto 2. miesto 1. miesto
Pasterňák, Komloš 1. miesto 4. miesto 8. miesto
Pažinová, Chomová 3. miesto 13. miesto 9. miesto
2. kategória
Družstvo 1. kolo 2. kolo 3. kolo
Čabrák, Maheľová 6. miesto 2. miesto nesúťažili
Masrna, Novák 5. miesto nesúťažili 4. miesto
Sremaňák, Michalíková 2. miesto 4. miesto 2. miesto

 

Teraz už len čakáme na priebežné výsledky. Dúfame, že aspoň 4 tímy sa dostanú do celoslovenského finále, v ktorom budú mať možnosť zabojovať o najcennejšiu trofej - putovný pohár.


6.novembra 2017 vstúpila Debatiáda do novej sezóny. Je to regionálna  trojkolová rečnícka súťaž s postupom do celoslovenského finále. 1. kolo východoslovenskej Debatiády sa konalo na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. 

Ukázalo sa, že príprava našich žiakov, na ktorej sa podieľali aj naši absolventi, teraz úspešní  stredoškolskí debatéri, nebola zbytočná. S výsledkami môžeme byť spokojní. 😃 Veľká konkurencia bola hlavne v I.kategórii, kde sme spomedzi 23 tímov obsadili prvé tri miesta:

1.Pavol Alexander Komloš, Boris Pasterňak

2.Matej Kundrík, Tomáš Vysoký

3.Tereza Pažinová, Petra Chomová

Všetci sú zo 7.A.

V II.kategórii si najlepšie počínal tím v zložení: Barbara Michalíková a Patrik Sremaňák z 8.B. Získali 2.miesto.

Blahoželáme a držíme palce do ďalších kôl.

                                   


 

Debatiáda a Štúrov Zvolen 2016/2017

Rečnícka súťaž Štúrov Zvolen

 Krajské kolo
1. kategória  2. miesto  Roland Korečko  6. B
2. kategória  1. miesto  Simona Jacková  8. A
Fotoalbum

 

 

Debatiáda

Aj v tomto školskom roku pokračuje Debatiáda - rečnícka súťaž žiakov ZŠ a osemročných gymnázií. Pri našej škole už niekoľko rokov pracuje debatný klub K4. Jeho členovia sú zároveň členmi Slovenskej debatnej asociácie a pravidelne sa zúčastňujú turnajov.

Súťaž prebieha v troch regionálnych kolách. Debatuje sa na aktuálne témy, ako napríklad predaj jedla v školských bufetoch, školské výlety na území Slovenska, reklamy na skrášľujúce metódy, zákaz hračiek podobajúcich sa zbraniam, internetová šikana a iné. 
Debatuje sa v 2-členných tímoch. Dôležitá je príprava na turnaj, práca s informáciami, schopnosť argumentovať a rečnícka pohotovosť. Netajíme sa tým, že máme snahu uspieť, veď v minulosti sme už dvakrát získali najcennejšiu trofej - pohár víťaza SR:
Matej Hanus-Robert Sabovčík II.kat. 2015/16
Šimon Juhás-Max Martin I.kat. 2012/13
A ako sa nám darí v tejto sezóne?
 
I.kolo
I.kategória
1.miesto
 Patrik Sremaňák, 7.B 
 Boris Pasterňak, 6.A
3.miesto
 Matej Kundrík, 6.A
 Tomáš Vysoký, 6.A
II.kategória
5.miesto
 Simona Vrbová, 9.A
 Lilla Maheľová, 8.A
2.kolo - 25.II.2017
I.kategória
5.miesto
 Barbara Michalíková, 7.B
 Tereza Pažinová, 6.A
II.kategória
2.miesto
 Simona Vrbová, 9.A
 Lilla Maheľová, 8.A
Pozrite si fotoalbum
     

 

 

Hviezdoslavov Kubín 2016/2017

Okresné kolo
17.3.2017
I. kategória
 Poézia  2. miesto  Jana Piková 3. E
 Próza  1. miesto  Oskar Vizi 4. B - Postup na KK
II. kategória
Poézia  1. miesto  Tereza Pažinová 6. A - Postup na KK
Próza  2. miesto  Natália Poliačiková 5. A
III. kategória
Poézia  2. miesto  Simona Jacková 8.A
Próza  1.miesto  Matúš Vysoký  8. A - Postup na KK

 

V dňoch 1.a 2.marca 2017 sa zišli najlepší recitátori na školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Veľmi nás teší záujem žiakov o túto tradičnú súťaž. Mnohí nás zaujali zaujīmavým textom, kultivovaným prednesom alebo osobitým podaním. Najlepší recitátori boli odmenenī knihou. Víťazi kategórií budú reprezentovať školu na okresnom kole 17.3.2017.
Toto rande s literatúrou bolo pekným začiatkom marca -  mesiaca kníh.

 

Školské kolo
1. a 2. marca 2017
 Poézia  Próza
I. kategória
 1. Janka Piková 3.E  1. Oskár Vizi 4.B
 2. Ján Štiavnický 3. A  2. Sofia Kovaľová 3. E
 3. Samuel Zoran Maco 4. B  3. Viliam Slašťan 3. B

Cena poroty:
Hana Volšinová 4.B, Alexandra Michalíková 4.B, Sofia Lauara Hliváková 4.A

II. kategória
 1. Tereza Pažinová 6. A  1. Natália Poliačiková 5. A
 2. Lukáš Jacko 5. B
     Alex Huk 5. C
 2. Ivonne Hančikovská 6. A
     Matej Kunrík 6. A

 3. Silvia Čobanová 6. B

 

 3. Roland Korečko 6. B
     Natália Šlauková 6. C
III. kategória
 1. Simona Jacková 8. A  1. Matúš Vysoký
 2. Diana Šaffová 8. B  2. Klára Hricová

 3. Elena Hanusová 7. A
     Sára Lemesányiová 8. A

 3. Branislav Knap
 

 

Šaliansky Maťko 2017

Krajské kolo
Aj v krajskom kole sa dievčatám darilo:
Natália Poliačiková získala 2.miesto 
Olívia Jánošíková získala 4.miesto
Okresné kolo

7. januára 2017 sa v CVČ Domino stretli najlepší rozprávači povestí z okresov Košice II a Košice III na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali víťazky školského kola Natália Poliačiková z 5.A a Olívia Jánošíková zo 6.B. Dievčatám sa darilo - obe obsadili vo svojej kategórii prvú priečku a budú našu školu reprezentovať na krajskom kole 22. februára 2017.

Držíme im palce!

 

Slovo bez hraníc 2016

 Súťaž v prednese poézie a prózy

 kategória 1. - 3. ročník - poézia

 1.miesto  Janka Piková 

 kategória 4. - 6. ročník - poézia

 3.miesto  Laura Sofia Hliváková

Literárne Košice Jána Štiavnického 2016

 fotogaléria...  2.miesto  Erik Novák, VII.A

 

Štúrov Zvolen 2016 - rečnícka súťaž

Krajské kolo

XXX.ročník - fotogaléria... 

 I.kategória
 4. - 6. ročník

 1.miesto  Barbora Gbúrová, VI.A - postup do celoslovenského kola
 4.miesto  Terézia Pažinová, V.A

 II.kategória
​ 7. - 9. ročník

 1.miesto  Simona Jacková, VII.A - postup do celoslovenského kola

 

Slovo bez hraníc 2015

 Súťaž v prednese poézie a prózy

 kategória 1. - 3. ročník - poézia

 2.miesto  Janka Piková 

 kategória 4. - 6. ročník - próza

 2.miesto  Natália Poliačiková IV.A

Debatiáda

 Košický a Prešovský kraj                                                                              Pozrite si fotoalbum...

 I.kategória 
 6.-7.roč.

KROS 6  1.miesto  Sára Lemesanyi VII.A, Lilla Maheľová, VII.A
KROS 5  8.miesto  Simona Jacková VII.A, Ivana Benešová VII.A

 II.kategória

 8.-9.roč.

KROS 2

 1.miesto

 Simona Horváthová VIII.A, Simona Sabovčíková VIII.B

KROS 3  5.miesto  Samuel Albrecht VIII.A, Damián Baňačkai VIII.A
KROS 1  6.miesto  Róbert Sabovčík IX.A, Matej Hanus IX.A
KROS 4  7.miesto  Simona Vrbová VIII.A, Kristína Šedovičová VIII.B

Štúrov Zvolen - XXX.ročník rečníckej súťaže

Krajské kolo                                                                              Pozrite si fotoalbum...

 I.kategória 
 4.-6.roč.

 1.miesto  Barbora Gbúrová, VII.A - postup do celoslovenského kola
 4.miesto  Tereza Pažinová, V.A

 II.kategória

 7.-8.roč.

 1.miesto

 Simona Jacková, VII.A - postup do celoslovenského kola

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa