OZNAMY


Zbierka

Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach organizovalo finančnú zbierku pre zabezpečenie štruktúrovanej kabeláže pre zabezpečenie internetového pripojenia do každej triedy a učebne budovy školy ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach. Ďakujeme za Vašu podporu, ktorou ste pomohli zmodernizovať vyučovací proces na škole.

Zbierka bola zapísaná v registri zbierok pod číslom: 000-2015-006641.

Stav zbierky
Začiatok: 04. 03. 2015
Koniec:    31. 12. 2015
Vyzbieraná suma: 1 842,80 EUR

Predbežná správa k zbierke

Záverečná správa k zbierke


 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa