OZNAMY


Zber papiera 2018/2019

V jesennom zbere papiera sa vyzbieralo 17 015 kg papiera.

Najlepší zberači boli žiaci z tried:

 miesto:   hmotnosť  
 papiera:
 žiak z triedy: 
1. 1 720 kg  II. B
2.-3. 530 kg  VI. A
2.-3. 530 kg  IX. A
4.-5. 421 kg   III. C
4.-5. 421 kg   V. D
6. 405 kg  VI. B
7. 295 kg  I. B
8. 292 kg  I. C
9. 263 kg  IX. A
10. 253 kg  III. A
     

Zbierka

Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach organizovalo finančnú zbierku pre zabezpečenie štruktúrovanej kabeláže pre zabezpečenie internetového pripojenia do každej triedy a učebne budovy školy ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach. Ďakujeme za Vašu podporu, ktorou ste pomohli zmodernizovať vyučovací proces na škole.

Zbierka bola zapísaná v registri zbierok pod číslom: 000-2015-006641.

Stav zbierky
Začiatok: 04. 03. 2015
Koniec:    31. 12. 2015
Vyzbieraná suma: 1 842,80 EUR

Predbežná správa k zbierke

Záverečná správa k zbierke


 

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa