Šk. rok : 2013/2014 :
 
Vyhodnotenie ŠŠS + Beh Plachého míľa
 
       
 
 
Beh olympijského dňa
 
     
   
 

SAŠŠ-kárka Eva Pavlíková ocenená Cenou Vladimíra Černušáka.

BRATISLAVA 14. apríla (SOV) – Slovenský olympijský výbor každoročne udeľuje výročné ocenenia v rôznych kategóriách. Z celkového počtu 11 výročných ocenení – niektoré sú za dlhoročné významné aktivity v oblasti športu alebo súvisiace so športom, ďalšie za mimoriadne úspechy alebo činy v roku 2013 – bolo na večere olympionikov odovzdaných sedem. Ďalšie budú odovzdané pri inej vhodnej príležitosti. Nás teší, že medzi ocenenými bola naša dlhoročná členka EVA PAVLÍKOVÁ

Popis: Fotografia0074Popis: Fotografia0077Popis: Fotografia0083

CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA sa udeľuje za propagáciu a šírenie olympijských myšlienok najmä v pedagogickom procese.

EVA PAVLÍKOVÁ - Učiteľka telesnej výchovy na ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach, patrí medzi najaktívnejších pedagógov, ktorí vedú mládež k športu a olympizmu. Žiaci z jej školy v posledných rokoch patria medzi najúspešnejších účastníkov celoslovenských finále vedomostnej súťaže ZŠ o olympizme. Organizuje na škole Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska aj Olympijský odznak všestrannosti. Aktívna členka Olympijského klubu Košice vykonáva aj cennú lektorskú prácu pri propagovaní olympizmu a fair play. Húževnatá organizátorka školských športových súťaží, predsedníčka OR SAŠŠ Košice III., predsedkyňa revíznej komisie SAŠŠ, ale v prvom rade skvelý človek s veľkým srdcom pre šport. BLAHOŽELÁME!

 
Kalokagatia 2014
      
   
 
 
MIDICOOLVOLLEY 2014 
 
           
 
"Zober loptu nie drogy"- vybíjaná
 
 
      
 
Atletika
             
 
Atletika hrou
 
   
 
     
 
Volejbal-chlapci- obvodné kolo
 
 
Volejbal-dievčatá - obvodné kolo
     
 
 
 
Basketbal-dievčatá - obvodné kolo
        
 
 
Vybíjaná - dievčatá - obvodné kolo
    
 
 
Šach - obvodné kolo
 
 
 
 
Bedminton - krajské kolo
 
 
    
 
"Zober loptu nie drogy"- prehadzovaná
   
 
Stolný tenis
 
     
 
Zober loptu nie drogy - basketbal
     
 
Bedminton
  
 
 
 
Celoštátne vyhodnotenie VI. ročníka OFDMS 2012/2013:
Pohár prezidenta SR tretí raz za sebou pre Košický kraj
 
 
 
    
   
 
 
 
Atletika hrou
 
 
 
      
 
   " Beh maratónskych nádejí 2013"
 
 
 
 
Mladí záchranári CO
         
 
   
 
Šk. rok : 2012/2013 :
SLOVENSKO-OFDM- Beh olympijského dňa
 
 
      
 
Volejbal - Obvodné kolo
  
 
Orion Florbal Cup
      
 
Atletika - obvodné kolo
      
 
     
 
„Zober loptu nie drogy„ -  prehadzovaná - 2. miesto
 
        
 
 
Vedomostná súťaž o Olympizme - Krajské kolo 1.m. - postup na MS

 

 

 

 

ATLETIKA HROU 2013  -   Dni mesta Košíc

      

      

 

 

" Zober loptu nie drogy"- stolný tenis
Školu reprezentovala:  Laura Bodyová  8.B
 
     
 
 
 
 OBVODNÉ KOLO V MIMIFUTBALE dievčat - 3. miesto   
  
    
 
 
 
  OBVODNÉ KOLO VO VOLEJBALE chlapcov  -      
 
 
 
 
OBVODNÉ KOLO VO VOLEJBALE DIEVČAT
 

      

 

 

  

 

Vybíjaná - žiačky - obvodné kolo

      

 

 

 

 

  

 

Basketbal - obvodné kolo -2. miesto

Zober loptu - basketbal - 2m. z 19 zúčastnených škôl

                           

Badminton - obvodné kolo - 1. miesto

 

Lorem Ipsum

   Školská športová liga

V mesiacoch apríl-máj sa  dievčatá zapojili do Školskej športovej ligy mesta Košice.Štyri družstva súťažili vo volejbale. Súťaživou formou sme si preverili svoje schopnosti. A tu sú výsledky :        1. miesto -  Osemročné gymnázium J.A. Komenského

                                                                              2.miesto  - ZŠ Krosnianska 4

                                                                              3.miesto  - ZŠ Bernolákova 18

                                                                              4.miesto  - ZŠ Park Angelinum

Už teraz sa tešíme na budúci školský rok.

      

 

 Basketbal 2012 dievčatá 2.miesto

 

 

 Kraj vo volejbale 2012 Spišská Nová Ves        

 

IV. roč. Orion Florbalu Cup - obvodné kolo 2011- 2012

V obvodnom kole obsadili naši mladší žiaci 1. miesto a starší žiaci 1. miesto.
 

 

 20. výročie SAŠŠ

V rámci 20. výročia udelila SAŠŠ za dlhoročnú činnosť pri organizovaní školských športových súťaží a vedení školských športových kolektívov Mgr. Eve Pavlíkovej zlatú medailu I.Branislava Zochu.
 
     

 Florbal - obvodné kolo 2011- 2012

V obvodnom kole vo florbale chlapcov a dievčat obsadili naši mladší žiaci 1. miesto a starší žiaci 3. miesto

 

   

 ZŠ Krosniasnka 4 -  TOP ZÁKLADNÁ ŠKOLA

V Zrkadlovej sieni Primacialneho paláca v Bratislave sa dňa 11.11.2011 konalo celoštátne hodnotenie OFDMS Top Základná škola.V rámci košického kraja tento titul získala naša škola.Cenu prevzala p.uč.Mgr.E.Pavlíková so žiakom J.Kučerákom zo 6.A triedy.

     

 Vyhodnotenie ŠŠL za šk. rok 2010 - 2011

Dňa 10.11. 2011 sa žiaci našej školy zúčastnili vyhodnotenia ŠŠL ZA SKOLSKÝ  ROK 2010 -2011

Umiestnenie : 1.miesto      Volejbal chlapci

                       2.miesto      Basketbal chlapci

Umiestneným blahoželal a želal veľa ďalších úspechov aj primátor mesta p. R. Raši
 
 
         

Fotogaléria

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4, 040 22 Košice
  • -

Mapa